Palący problem – uniknij go!

Rokrocznie wraz z nastaniem wiosny wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Przypominamy, że jest to działanie niebezpieczne i niezgodne z prawem.
Czym grozi wypalanie traw?

Groźba niekontrolowanego pożaru.
Wskutek wypalania pól i nieużytków każdego roku dochodzi do pożarów zagrażających ludzkiemu życiu, zdrowiu i mieniu.


Grzywna lub kara więzienia.
  Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, jeśli zaś dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, sprawcy grozi nawet do 10 lat więzienia. Ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działania strażaków.


Utrata dopłat rolniczych.
Po stwierdzeniu, że rolnik nie przestrzega określonych przez resort rolnictwa tzw. zasad dobrej kultury rolnej, prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.


Erozja gleby.
W wyniku wypalania ziemia traci żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.


Wyginięcie pożytecznych zwierząt.
  W ogniu giną: mrówki, które użyźniają glebę i zwalczają szkodniki; biedronki, redukujące liczbę mszyc; dżdżownice, trawiące masę organiczną w glebie przyczyniając się do jej użyźnienia.

 

 

źródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz