ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Sekretariat: I piętro, pokój 139

tel. 52 58-59-134
fax 52 58-59-209
e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl odpady@um.bydgoszcz.pl

Infolinia: 52 58 58 000 ( z tel. stacjonarnego lub komórkowego ) / 0801 055 404 ( z tel. stacjonarnego )

Referat Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik Olga Puszakowska – 52 58 58 371

Jarosław Wojciechowski (sektor I) – 52 58 59 214
Katarzyna Maliszewska (sektor II) – 52 58 58 284
Maciej Wójcicki (sektor III) – 52 58 59 148
Michał Malak (sektor IV) – 52 58 59 208
Łukasz Wudniak (sektor V) – 52 58 59 487
Milena Ćwierlej-Murawska (sektor VI) – 52 58 59 113
Agata Opaska (sektor VII) – 52 58 59 112
Monika Majewska (sektor VIII) – 52 58 59 216
Bartosz Szambelan (sektor IX) – 52 58 59 118
Radosław Sołtysiak – 52 58 59 137
Magdalena Hejza-Klimczak – 52 58 58 626

Referat Księgowości Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Kierownik Jolanta Wojciechowska – 52 58 59 220

Osoby fizyczne:
Katarzyna Karpińska – 52 58 59 212
Aleksandra Spirydowicz – 52 58 59 213
Ilona Buwaj – 52 58 59 217
Mariola Reszelewska – 52 58 58 839
Wojciech Kurach – 52 58 59 218
Magdalena Menchen – 52 58 58 814
Dominika Losik-Woźniak – 52 58 59 250

Osoby prawne:
Paulina Rykaczewska – 52 58 59 154
Justyna Wolska – 52 58 59 244

Referat Deklaracji Opłat za Odpady Komunalne

Kierownik Krzysztof Zająkała – 52 58 59 210

Osoby fizyczne:
Anna Tomczak – 52 58 59 201
Julia Wiśniewska – 52 58 59 295
Justyna Mielnik – 52 58 59 289
Joanna Trzewiczyńska – 52 58 59 207
Renata Reszkowska – 52 58 59 219
Grażyna Korzan – 52 58 59 243

Osoby prawne:
Małgorzata Tecław – 52 58 59 206
Sylwia Karnowska – 52 58 59 296

Punkt przyjmowania deklaracji:
Katarzyna Idczak – 52 58 58 035
Dariusz Szalecki – 52 58 59 175