Wydział Gospodarki Odpadami

DYREKTOR KLAUDIA SUBUTKIEWICZ

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Sekretariat: I piętro, pokój 139

tel. 52 58-59-134
fax 52 58-59-209
e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl odpady@um.bydgoszcz.pl

Infolinia: 52 58 58 000 ( z tel. stacjonarnego lub komórkowego ) / 0801 055 404 ( z tel. stacjonarnego )

Referat Kontroli i Sprawozdawczości Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik Monika Majewska – 52 58 59 216

Dominika Spyt (sektor I) – 52 58 59 536
Katarzyna Maliszewska (sektor II) – 52 58 58 284
Maciej Wójcicki (sektor III) – 52 58 59 148
Michał Malak (sektor IV) – 52 58 59 208
Łukasz Wudniak (sektor V) – 52 58 59 487
Rafał Nawrocki (sektor VI) – 52 58 59 258
Agata Opaska (sektor VII) – 52 58 59 112
Jarosław Wojciechowski (sektor VIII) – 52 58 59 214
Bartosz Szambelan (sektor IX) – 52 58 59 118
Radosław Sołtysiak – 52 58 59 137
Magdalena Hejza-Klimczak – 52 58 58 626

Referat Księgowości Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Kierownik Jolanta Wojciechowska – 52 58 59 220

Osoby fizyczne:
Katarzyna Karpińska – 52 58 59 212
Aleksandra Koniecka-Łysoniek – 52 58 59 213
Marta Jacuńska Półgęsek – 52 58 59 510
Katarzyna Kłosowska – 52 58 59 218
Natalia Lewandowska – 52 58 59 250

Osoby prawne:
Paulina Rykaczewska – 52 58 59 154
Justyna Wolska – 52 58 59 244

Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi i Obsługi

Kierownik Milena Ćwierlej-Murawska – 52 58 59 113

Osoby fizyczne:
Daria Henke – 52 58 59 201
Julia Wiśniewska – 52 58 59 295
Justyna Mielnik – 52 58 59 289
Renata Reszkowska – 52 58 59 219
Joanna Trzewiczyńska – 52 58 59 207
Grażyna Korzan – 52 58 59 243

Osoby prawne:
Małgorzata Tecław – 52 58 59 206
Sylwia Karnowska – 52 58 59 296

Punkt przyjmowania deklaracji:
Katarzyna Idczak – 52 58 58 035
Rafał Madajczyk – 52 58 59 175

Informacja w zakresie złożenia e-deklaracji (ePUAP) :
Rafał Olejniczak – 52 58 58 108