Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej

DYREKTOR SYLWIA KUBIŚ

ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz.

Sekretariat: II piętro, pokój nr 9

tel. 52 58-58-394
fax 52 58-58-111
e-mail: wgk@um.bydgoszcz.pl

Referat Finansowo – Administracyjny

Kierownik Sylwia Kubiś – 52 58-58-635

utrzymanie gminnych obiektów rekreacyjno – sportowych – Krzysztof Galicki – 52 58-58-118
melioracje, rolnictwo, dofinansowanie przyłączenia do kanalizacji ROD – Dariusz Gromala – 52 58-58-457

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody

Kierownik Bogna Rybacka – 52 58-58-654

zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów:
Joanna Stachecka – 52 58-58-110
Aleksandra Tokaj – 52 58-58-697
Katarzyna Zakrzewska – 52 58-58-110
Katarzyna Peszyńska – 52 58-58-110

ochrona przyrody – Justyna Olszewska – 52 58-58-032
rejestracja zwierząt egzotycznych – Katarzyna Peszyńska – 52 58-58-110

uzgodnienia w zakresie zieleni – Joanna Mostowska – 52 58-58-873

Referat Utrzymania Miasta

Kierownik Magdalena Minga – 58 58-59-234

utrzymanie zieleni i oczyszczanie terenów gminnych w rejonach:
I –Stary Fordon, Terenów Nadwiślańskich, Tatrzańskie – Magda Winogrodzka – 52 58-59-241
II –Nowy Fordon, Bydgoszcz Wschód – Siernieczek – Brdyujście – Lidia Kuś – 52 58-58-030
III –Leśne, Jachcice, Bartodzieje – Ewa Żarnik – 52 58-58-466
IV –Bocianowo – Śródmieście, Stare Miasto, Bielawy –
Magdalena Wielgoszewska (tereny zielone) – 52 58-58-037
Teresa Wojtczak (czystość) – 52 58-58-929
V –Smukała, Osowa Góra, Czyżkówko, Piaski – Sławomir Ciesielski – 52 58-58-627
VI – Miedzyń-Prądy, Wilczak – Jary, Błonie – Justyna Sucharska – 52 58-59-176
VII – Szwederowo, Górzyskowo – Justyna Zawidowska – 52 58-58-270
VIII – Wzgórze Wolności, Wyżyny, Glinki – Rupienica – Dominika Marciniak – 52 58-59-267
IX – Kapuściska, Łęgnowo i okolice – Teresa Wojtczak – 52 58-58-929

Referat Komunalny

Kierownik Krystian Noskowski – 52 58-58-828

utrzymanie lasów, czasowe zajęcie terenów pod inwestycje – Magdalena Trzebuchowska – 52 58-58-290
utrzymanie fontann, Starego Kanału Bydgoskiego , targowiska – Krzysztof Rapicki – 52 58-58-197
utrzymanie cmentarzy i szaletów i sprowadzenie zwłok z zagranicy – Jacek Swebodziński – 52 58-58-375