Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej

DYREKTOR SYLWIA KUBIŚ

ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz.

Sekretariat: II piętro, pokój nr 9

tel. 52 58-58-394
fax 52 58-58-111
e-mail: wgk@um.bydgoszcz.pl

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Kierownik Jerzy Walkowiak – 52 58-58-279

sprawy mieszkaniowe:
Magdalena Barczyńska – 52.58-58-250
Joanna Sarbiewska – 52 58-58-054
Monika Błażejewska – 52 58-59-204
Alicja Poznańska – 52 58-58-192

Referat Ochrony Przyrody

Kierownik Katarzyna Peszyńska– 52 58-58-465

zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew:

Joanna Stachecka – 52 58-58-621
Aleksandra Tokaj – 52 58-59-507
Justyna Marks-Mikołajewska – 52 58-58-697

ochrona przyrody – Justyna Olszewska – 52 58-58-032

zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną (rejestracja zwierząt egzotycznych) Aleksandra Tokaj – 52 58-59-507

wykreślenia z rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną  Aleksandra Tokaj – 52 58-59-507

zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne  – Justyna Olszewska – 52 58-58-032

zezwolenia na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców – Justyna Olszewska – 52 58-58-032

decyzje o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi – Justyna Olszewska –52 58-58-032

Referat Zieleni

Kierownik Magdalena Minga – 58 58-59-234

utrzymanie zieleni i oczyszczanie terenów gminnych w rejonach:
I –Stary Fordon, Terenów Nadwiślańskich, Tatrzańskie – Piotr Rzepa – 52 58-58-929
II –Nowy Fordon, Bydgoszcz Wschód – Siernieczek – Brdyujście – Justyna Sucharska – 52 58-59-176
III –Leśne, Jachcice, Bartodzieje – Dominika Marciniak– 52 58-59-267
IV –Bocianowo – Śródmieście, Stare Miasto, Bielawy – Joanna Mostowska (tereny zieleni) – 52 58-58-873,
Kinga Rubaszewska (tereny zieleni) – 52-58-58-669, Piotr Rzepa (czystość) – 52 58-58-929
V –Smukała, Osowa Góra, Czyżkówko, Piaski – Lidia Kuś – 52 58-58-030
VI – Miedzyń-Prądy, Wilczak – Jary, Błonie – Justyna Zawidowska – 52 58-58-270
VII – Szwederowo, Górzyskowo – Sławomir Ciesielski – 52 58-58-627
VIII – Wzgórze Wolności, Wyżyny, Glinki – Rupienica – Marcin Kokot – 52 58-59-518
IX – Kapuściska, Łęgnowo i okolice – Magda Winogrodzka – 52 58-59-241

uzgodnienia w zakresie zieleni:
Joanna Mostowska – 52 58-58-873
Kinga Rubaszewska – 52 58-58-669
Mariusz Obodzińskai – 52 58-58-466

Referat Komunalny

Kierownik Anetta Steltmann – 52 58-58-147

utrzymanie lasów, czasowe zajęcie terenów pod inwestycje, wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu – Magdalena Trzebuchowska – 52 58-58-290

utrzymanie fontann, tężni, Międzywodzia, Starego Kanału Bydgoskiego oraz szaletów, sprawy dot. dzierżawy terenów w celu prowadzenia targowiska – Krzysztof Rapicki – 52 58-58-197

użyczanie lub najem terenów gminnych będących w zarządzie Wydziału pod organizację imprez i działalność  gospodarczą – Magdalena Wielgoszewska  – 52 58-58-037

utrzymanie gminnych obiektów rekreacyjno – sportowych, rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – Krzysztof Galicki – 52 58-58-118

melioracje, rolnictwo, dofinansowanie przyłączenia do kanalizacji ROD, wydawanie kart wędkarskich, wydawanie informacji o wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – Dariusz Gromala – 52 58-58-457

realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej dot. ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – Adriana Majdan – 52 58-59-528, Roman Witkowicz – 52 58-59-430

Referat Cmentarzy Komunalnych

Kierownik Krystian Noskowski – 52 58-58-828

utrzymanie cmentarzy komunalnych, pobór opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych, sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa:

 Biura Obsługi Cmentarzy:

Grudziądzka 9-15, budynek D p. 5
Monika Widzińska tel. 52 585 88 15,
Małgorzata Jarczyńska tel. 52 585 88 25.

Wiślana 22 (tył domu pogrzebowego)
Jacek Swebodziński tel. 608 082 702,
Jakub Podgórski tel. 885 905 552,
Urszula Pacholska tel. 885 052 080