Zespół ds. Zarządzania Energią

Koordynator Tomasz Bońdos

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Sekretariat: I piętro, pokój nr 150

tel. 52 58-59-488
fax 52 58-59-209
e-mail: zze@um.bydgoszcz.pl