PSZOKi krócej otwarte w wigilię i sylwestra

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12 (Wigilia) i 31.12 (Sylwester)  br. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy będą czynne w godzinach 8.00-16.00.

Jakie odpady możemy zawieźć do PSZOK-a?

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsca, gdzie bez dodatkowe opłaty możemy przywieźć kłopotliwe śmieci powstające w naszych domach. Są to:

 • chemikalia, resztki farb i lakierów
 • przeterminowane leki
 • odzież i tekstylia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • plastik twardy i styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV i AGD
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton
 • płyty CD, DVD
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
 • metale oraz odpady opakowaniowe z metali
 • odpady opakowaniowe ze szkła (np. słoiki, butelki) oraz szkło płaskie  (np. lustra, szyby)
 • papier (np. makulatura, gazety, kartony)
 • odpady ulegające biodegradacji
 • popioły z palenisk domowych.

Odpady przyjmowane są od mieszkańców Bydgoszczy w trzech lokalizacjach:

 1. ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
 2. ul. Jasiniecka 7a – tel. 52 506 59 24.
 3. ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w PSZOK:

 1. Obowiązują limity w ilości klientów obsługiwanych jednocześnie na terenie PSZOK (max. 2 dostarczających odpady) – pozostałe pojazdy z odpadami oczekiwać będą przed bramą wjazdową.
 2. Klienci, zgodnie z aktualnymi przepisami, zobowiązani są posiadać założone maseczki zasłaniające usta i nos z uwagi na przebywanie w strefie publicznej.
 3.  Zgodnie z Regulaminem PSZOK – odpady powinny być dostarczone selektywnie, aby umożliwić sprawną obsługę oczekujących.
 4. Nie należy dostarczać odpadów z lokali objętych kwarantanną.

Warto pamiętać

Przywożąc odpady do PSZOK należy okazać jeden z rachunków dokonywania opłat za media w lokalu mieszkalnym, z którego pochodzą odpady (woda, prąd, gaz) lub okazać dokument potwierdzający naliczenie tzw. „opłaty śmieciowej” za lokal mieszkalny, z którego pochodzą odpady – wystawiony przez spółdzielnię, zarządcę lub właściciela budynku wielomieszkaniowego występujący np. pod nazwą „Wymiar opłat”.

[Autor: Karolina Stępień]

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz