Regulamin konkursu Żołędziowe zbiory

Celem tegorocznej edycji konkursu jest zbiór nasion żołędzi i kasztanów.

 1. Do konkursu zaproszone są wszystkie placówki biorące udział w projekcie edukacyjnym Leśna Skrzynia Skarbów oraz pozostałe placówki oświatowe.
 2. Celem konkursu jest zebranie jak największej ilości nasion, głównie żołędzi. Nasiona uszkodzone posłużą jako karma dla zwierzyny leśnej. Placówki nie mają obowiązku sortowania nasion. Sortowanie przeprowadzą doświadczeni pracownicy nadleśnictwa.
 3. Placówki biorące udział w konkursie mogą zbierać żołędzie oraz kasztany. Za każdy kilogram zebranych nasion placówka otrzyma punkty:
  – Za każdy kilogram żołędzi – 5 punkty
  – Za każdy kilogram kasztanów – 1 punkt
 4. Wygrywa placówka, która otrzyma największą ilość punktów.
 5. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez kilka jednostek, o zdobyciu wyższego miejsca, zadecyduje większa ilość zebranych żołędzi.
 6. Zebrane kasztany zostaną w całości wykorzystane jako karma dla zwierząt.
 7. Placówki biorące udział w konkursie otrzymają specjalne przewiewne worki, ouikdo których należy zbierać żołędzie i kasztany. Nasion nie wolno zbierać do worków foliowych.
 8. Odbiór zebranych nasion będzie prowadzony przez pracowników Nadleśnictwa Żołędowo. Gotowość do odbioru zebranych kasztanów i żołędzi należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 662-218-652. W treści wiadomości powinno się znajdować:
  – tytuł: „Żołędziowe zbiory”
  – nazwa placówki,
  – adres,
  – proponowany termin odbioru.
 9. Termin odbioru kasztanów i żołędzi uzależniony jest od dyspozycyjności pojazdów do transportu i pracowników nadleśnictwa.
 10. Kasztany i żołędzie można dostarczyć własnym transportem do Szkółki Leśnej Tryszczyn.   W tym celu należy skontaktować się z leśniczym szkółkarzem pod numerem: 602-626-917.
 11. Kasztany i żołędzie będą odbierane do dnia 31 października 2017 roku. Po tym terminie zebrane nasiona nie będą już odbierane z placówek, ale można je dostarczyć na Szkółkę Leśną Tryszczyn we własnym zakresie.
 12. Dla placówek, które otrzymały największą liczbę punktów przewidziane są nagrody. Zostaną one wręczone podczas uroczystego zakończenia obecnej edycji projektu.

Punkty odbioru worków do zbiórki:

 1. Nadleśnictwo Żołędowo ul. Parkowa 4A, Żołędowo tel. 662-218-652 p. Michał Wojcieszkiewicz
 2. Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Jagiellońska 9, Bydgoszcz, p. Grażyna Szczepańczyk tel. 52 349 31 50 wew.41
 3. Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz,  II Piętro pokój 153 tel. 52 58 -58 -388

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz