Rozstrzygnięcie konkursu – zbiórka nakrętek

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta przeprowadziło konkurs na zbiórkę nakrętek od butelek i pojemników z tworzyw sztucznych.

Konkurs trwał od września 2016 r. do 15 maja 2017 r.

Oceniając placówki brano pod uwagę ilość odebranych nakrętek, ale tu trzeba zaznaczyć, że ilość ta dzielona była przez liczbę dzieci w placówce.

Łącznie zebrano 17,66 ton nakrętek.

Nakrętki będą odbierane również w miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień. Zebrane nakrętki w tych miesiącach zostaną zaliczone do kolejnej edycji konkursu w roku szkolnym 2017/2018.

Zgodnie z Regulaminem konkursu przyznano nagrody:

I miejsce             Przedszkole Niepubliczne „Domek Jeżozwierza”

II miejsce            Przedszkole Niepubliczne „Muminki”

III miejsce           Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”

Wyróżnienie      Przedszkole nr 66

Wyróżnienie      Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

Wyróżnienie      Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”

Gratulujemy

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży.

W roku szkolnym 2017/2018 zebrane środki pieniężne zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Filipka Zdeb.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz