SPOTKANIE SZKÓŁ ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT ENERGY@SCHOOL

SPOTKANIE SZKÓŁ ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT ENERGY@SCHOOL

Dnia 24 marca br., w bydgoskim Ratuszu odbyło się spotkanie Dyrekcji oraz Nauczycieli szkół zaangażowanych w projekt międzynarodowy ENERGY@SCHOOL: Optymalizacja energii i zmiana zachowań w szkołach Europy Środkowej – CE744, Interreg Central Europe 2014-2020, termin realizacji: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2019 r..

Projekt realizowany przez Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy ma na celu zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu tzw. Szkół Inteligentnych Energetycznie, poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia, zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów, jak również umożliwiającego uzyskanie tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii.

Podczas spotkania, które otworzył Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią Pan Tomasz Bońdos omówiono najważniejsze działania edukacyjne, promocyjne oraz inwestycyjne, które będą realizowane :

  1. Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego ul. Stawowa 41,
  2. Zespole Szkół Bu2dowlanych im. Jurija Gagarina ul. Jana Pestalozziego 18,
  3. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego ul. Stawowa 39,
  4. Zespole Szkół Mechanicznych nr 2  im. Tytusa Maksymiliana Hubera  ul. Słoneczna 19,
  5. Szkole Podstawowej nr 65 im. Czesława Tańskiego, ul. Duracza 7,
  6. Zespole Szkół Medycznych im. E. Warmińskiego, ul. Swarzewska 10,
  7. Zespole Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 63.

Podczas spotkania Dyrektorzy podpisali międzynarodową deklarację uczestnictwa w Projekcie, podobnie jak pozostali Partnerzy Projektu z Włoch, Austrii, Niemiec, Węgier, Słowenii oraz Chorwacji.

Zebrani zostali też poinformowani o zaplanowanej na wrzesień br. wizycie międzynarodowej grupy Partnerów Projektu w Bydgoszczy. Nasze miasto odwiedzą delegacje z Włoch, Austrii, Niemiec, Węgier, Słowenii oraz Chorwacji by wspólnie obradować nad dalszymi działaniami w ramach ENERGY@SCHOOL oraz zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej w Bydgoszczy – wizyta studyjna.

Bliższe informacje na temat Projektu ENERGY@SCHOOL:

http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/energyschool/

https://www.facebook.com/EnergyatSchool

http://www.interreg-central.eu/ENERGYATSCHOOL

Storna programu Europa Środkowa www.europasrodkowa.gov.pl

Strona programu Interreg Central Europe www.interreg-central.eu

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz