Sprzątanie Świata 2023 – podsumowanie

79 placówek oświatowych, do których łącznie uczęszcza 14 585 uczniów, zgłosiło swój udział w tegorocznej, jubileuszowej edycji sprzątania świata, która odbywała się we wrześniu. Z każdym rokiem wpływa do nas coraz więcej zgłoszeń. Cieszymy się, że przybywa osób, którym  los naszej planety nie jest obojętny.

Wrzesień to miesiąc, w którym od lat, niezmiennie, przeprowadzane są w naszym mieście praktyczne lekcje o ekologii. Uczniowie z bydgoskich szkół, przedszkoli wyruszają w teren i weryfikują ideę o nieśmieceniu w naturze. Nie ma bowiem nic bardziej przekonującego, niż widok odpadów zalegających w przestrzeni miasta, lasach, skwerach oraz dzikich wysypisk zatruwających środowisko.

W tym roku Miasto Bydgoszcz wydało ponad 4 000 worków na odpady. I choć nie chcielibyśmy życzyć, by wszystkie te worki został wypełnione, tak doceniamy rosnącą z każdym rokiem frekwencję w akcji. Odebraliśmy finalnie 14,2 m3 odpadów. Poza akcjami sprzątania zorganizowanych zostało szereg ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw o charakterze warsztatów, wystąpień, pogadanek, konkursów plastycznych. Nie zabrakło eko-pokazów mody, doświadczeń, tworzenia kącików z segregacją odpadów, wspólnych wyjść w teren z rodzicami.

O nasz wspólny dom zadbamy, będzie miał zielone ściany
bo znajdziemy zawsze czas by posprzątać razem las.
Nad szumiącą czystą rzeką sam zrozumiesz co jest eko!
Z ekologią za pan brat, taki piękny jest nasz świat

To cytat z piosenki, którą przedszkolaki z Przedszkola nr 24 wspólnie uczyły się w ramach akcji. Wierzymy, że każda taka inicjatywa zapisze się w pamięci małych mieszkańców naszego miasta, dzięki czemu w przyszłości bez problemu segregować będą odpady i dbać o swoje otoczenie – w trosce o dobro własne i swoich najbliższych.

Sprzątajmy cały rok 

We wrześniu intensyfikują się akcje sprzątania, jednakże do udziału w „Podejmij Wyzwanie” lub „Ekoklubach” zapraszamy przez cały rok. W ramach wymienionych projektów, zachęcamy mieszkańców do zorganizowania akcji społecznego sprzątania. Pomagamy w wyborze terenu, który ustalamy wspólnie z wnioskodawcami. Miasto Bydgoszcz przekazuje także rękawice i worki do zbierania odpadów oraz zapewnia odbiór zapełnionych worków. Dla uczestników przygotowywane są gadżety.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: Podejmij Wyzwanie oraz Ekokluby.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz