Uczniowie ZSGH założyli ogród kawowy i odwiedzili ProNaturę

W poniedziałkowe przedpołudnie uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy odwiedzili Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ProNatura. Spotkanie było elementem realizacji Ekoprojektu pn. COFFE WASTE – Ogród kawowy w ZSGH Bydgoszcz, który został sfinansowany przez Miasto Bydgoszcz.

Fusy po kawie wcale nie muszą trafiać do kosza na śmieci. To cenny surowiec, który można przetworzyć w olej kawowy, antyoksydanty, ligninę, ekologiczny brykiet  do kominka, płytki, biodegradowalne doniczki, kubki, słomki do napojów czy opakowania na żywność – wymienia Joanna Nowicka, koordynator projektu.

Pomysł realizowany przez szkołę opiera się na bio recyklingu kawy oraz nauce ogólnych zasad segregacji odpadów, kompostowania i przetwarzania. Jego celem jest m.in. podniesienie świadomości wpływu produkcji kawy na środowisko czy działania na rzecz powstrzymania i odwrócenia degradacji gleby.

Grant w wysokości 2 tys. złotych pozwolił na przykład na założenie ogrodu kawowego przy szkole. Uczniowie posadzili w nim rośliny kwasolubne takie jak azalie, wrzosy czy laurowiśnie. W glebie posadzono również cebulki tulipanów, które będzie można podziwiać już wiosną. Natomiast z samego ogrodu można korzystać od 25 września br. Postanowiono w nim ławki i miejsca do rekreacji, z których mogą korzystać uczniowie.

Ogród kawowy powstał w ramach wspólnych działań dwóch bydgoskich szkół. Zespół Szkół Gastronomiczno-Handlowych podjął współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, który kształci uczniów w zawodzie ogrodnik. Powstałym miejscem opiekują się młodzi bariści z gastronomika, którzy w praktyce przetwarzają bioodpady w nawóz dla roślin.

W ramach realizacji Ekoprojektu pn. COFFE WASTE – Ogród kawowy w ZSGH Bydgoszcz uczniowie odwiedzają także miejsca związane z przetwarzaniem odpadów. W poniedziałek, 16 października byli m.in. w bydgoskiej ProNaturze, gdzie mogli zobaczyć, co dzieje się z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych. Zwiedzanie obiektu poprzedziła krótka prelekcja dotycząca działań realizowanych przez firmę.

Warto wspomnieć, że to nie jedyne ekologiczne działania podejmowane przez szkołę. ZSGH realizuje innowację pedagogiczną „Eko-Gastronomik segreguje, nie marnuje”, w ramach której przeprowadzane są zajęcia dot. właściwej segregacji odpadów. W nauce duży nacisk kładziony jest na odpady powstałe w gastronomii. Ponadto uczniowie placówki biorą udział w różnych ekologicznych akcjach, jak sprzątanie świata.

Działania ekologiczne wspierane są przez Miasto Bydgoszcz poprzez dofinansowania na realicję Ekoprojektów. Wnioski można składać przez cały rok, a co miesiąc 3 najciekawsze projekty otrzymują nagrody w wysokości do 2000 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.czystabydgoszcz.pl/ekoprojekty.

fot. Szymon Makowski

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz