W Fordonie powstanie ogród społeczny

Dzieci i młodzież z Fordonu wspólnie z seniorkami stworzą ogród społeczny. Celem projektu, którego efektem będzie ogród, jest integracja międzypokoleniowa w oparciu o wykorzystanie środowiska naturalnego i funkcjonującej substancji kulturowej. Zadanie realizuje Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Fordon”, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłośników Filmów Klub Filmowy Jeremi.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu jest grupa piętnaściorga dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat z Fordonu oraz grupa sześciu seniorek z Fordońskiego klubu „Niezapominajka”. Uczestnikami pośrednimi – wszyscy mieszkańcy osiedla Bajka. Dzięki jego realizacji dzieci i młodzież ma szansę nabyć i rozwijać umiejętności ogrodnicze, poznać regionalne tradycje uprawy roślin czy nauczyć się efektywnie pracować w grupie.

Wierzymy, iż ogród społeczny będzie nie tylko doskonałym spoiwem, które połączy pokolenia oraz przypomni o tradycji i odpowiedzialności za dobro wspólne ale będzie także miejscem, które uczestnicy wspólnie zaplanują, zorganizują i będą uprawiać. Główną ideą, przyświecającą podczas tworzenia projektu, było zapewnienie wspólnej aktywności międzypokoleniowej poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach manualnych i pokazach edukacyjnych. Z założenia, wspólny ogród ma mieć walory edukacyjne, terapeutyczne, integracyjne oraz stworzyć przestrzeń dla późniejszych, różnorodnych wydarzeń – mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Renata Dębińska.

Więcej Informacji można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.mopsbydgoszcz.pl.

Warto wiedzieć:
Urban farming od lat jest popularny w Europie i na świecie. W  Bydgoszczy w 2016 i 2017 roku, dzięki pozyskaniu przez miasto dodatkowego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, udało się zrealizować kilka ogrodów społecznych, a jeden został doposażony. 

Gdzie znajdują się takie ogrody?
•         Zespół Szkół Nr 4 ul. Z. Nałkowskiej 9
•         Zespół Szkół Nr 1 ul. Nakielska 11
•         Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Śląska 7
•         Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Świętej Trójcy 37
•         Rada Osiedla Wilczak-Jary przy TKKF „Świt”, ul. Nakielska 70

Doposażono ogród w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Słonecznej 26.

W maju 2021 roku wybraliśmy w konkursie projekt ogrodu społecznego, który powstanie przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej. Koncepcja jest punktem wyjścia do prac przy tworzeniu ogrodu, który powstanie wspólnym wysiłkiem społeczników, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Więcej Informacji tutaj.

Angażując się w ogrodnictwo społeczne, wspieramy zrównoważony rozwój w miastach. Rośliny pozytywnie wpływają na czystość powietrza w mieście i redukują zanieczyszczenia. Ponadto urban farming poprawia także komfort życia – tworzy oazy zieleni, pozwalające zrelaksować się, odetchnąć, osiągnąć równowagę.

Czym są Ogrody Społeczne?
To dodatkowe zielone przestrzenie w miastach, pozwalające wykorzystać nieużytki i tereny zaniedbane. Umożliwiają aktywizację i edukację mieszkańców miast, łącząc ogrodnictwo z partycypacją i integracją społeczną oraz edukacją przyrodniczą i ekologiczną.

Jakie są zalety Ogrodów Społecznych?
Ogrody wspólnotowe pełnią głównie rolę społeczną. Integrują społeczność lokalną, aktywizują mieszkańców i angażują ich we wspólne działania w najbliższym otoczeniu. Zwiększają również świadomość ekologiczną, uczą szacunku dla przyrody oraz dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby, a także zachęcają do ochrony bioróżnorodności miejskiej. Dzięki ogrodom społecznym możliwe jest również promowanie i praktykowanie zdrowego trybu życia. Rozbudzają one wrażliwość na przyrodę poprzez sadzenie roślin ozdobnych i użytkowych oraz ich obserwację.

Jakie korzyści wynikają z założenia ogrodu społecznego?
W Ogrodach Społecznych prowadzone są uprawy ekologiczne. Można nauczyć się tu, jak przygotować i stosować naturalne nawozy i preparaty do ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Prace ogrodnicze i kontakt z roślinami uczą szacunku dla natury i otoczenia oraz wykształcają postawy ekologiczne. Członkowie lokalnych społeczności, którzy zwykle zakładają i pielęgnują ogrody integrują się wokół wspólnego celu, angażując się w kreatywną pracę, dzielą się obowiązkami a dzięki współpracy uzyskują produkty, z których wszyscy mogą korzystać. Ogrody nawiązują współpracę ze szkołami i przedszkolami udostępniając swoje tereny jako „zielone klasy”, w których dzieci zdobywają wiedzę z zakresu przyrody i ekologii. Umożliwia to uczenie się poprzez działanie i zabawę, które uatrakcyjniają zajęcia dla dzieci i młodzieży.

źródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz