Zapraszamy na XXVIII Forum Ochrony Środowiska

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami do wzięcia udziału w XXVIII Forum Ochrony Środowiska, które odbędzie się 7 listopada 2023 r. w sali sesyjnej Ratusza. Forum stanowi doskonałą szansę na zrozumienie problemów ekologicznych oraz wyczulenie na potrzeby środowiska. W tym roku podjęta zostanie tematyka związana z wodą w mieście.

Imprezę zainauguruje seria wykładów tematycznych, które zaprezentowane zostaną przez specjalistów z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy,  przedstawiciela  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz członka Bydgoskiej Grupy OTOP. Po zakończeniu części wykładowej odbędzie się Quiz Wiedzy Ekologicznej dla uczniów, którego celem jest zweryfikowanie wiedzy zdobytej podczas Forum.

Trzecia część Forum to prezentacje uczniów, którzy przedstawią  mini projekty szkolne związane z zagospodarowaniem wód deszczowych na terenie danej placówki. Punkty otrzymane za przesłane projekty oraz ich prezentację zostaną doliczone do rankingu turniejowego.

Dwudziestu najlepszych uczestników quizu otrzyma nagrody w postaci kart prezentowych. Przeznaczono na nie kwotę 2650 zł. Oprócz nagród indywidualnych przewidziana jest również jedna nagroda główna w postaci bonu o wartości 1500 zł dla placówki szkolnej, której uczniowie znajdą się najwyżej w rankingu turniejowym i dodatkowo zdobędą punkty za przygotowanie mini projektu.

Zgłoszenia pięcioosobowych zespołów uczniów do udziału w Forum i Turnieju Wiedzy Ekologicznej wraz z nazwiskiem opiekuna i mailem kontaktowym prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: beata.brzozowska@um.bydgoszcz.pl do dnia 2 listopada br do godz. 15.00. Liczy się kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

Mamy nadzieję, że tematyka warunków hydrologicznych panujących w Bydgoszczy oraz perspektywa emocjonującej rywalizacji turniejowej zainteresują uczniów i szkoły do wzięcia udziału w imprezie.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz