mySMARTLife

Home / Zarządzanie energią / mySMARTLife

 

my SMART Life – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki

mySMARTLife to projekt stworzony w ramach programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Pod przewodnictwem koordynatora projektu – CARTIF Centrum Technologii, 28 partnerów z 7 krajów podejmuje w ramach współpracy działania, aby zrównoważone miasta z „inteligentnymi obywatelami” i „inteligentną gospodarką” stały się rzeczywistością.

  • 3 miasta wiodące
  • 4 miasta podązające
  • 28 partnerów
  • 7 krajów

Jednym z głównych celów projektu my SMARTLife jest redukcja emisji dwutlenku węgla w miastach oraz zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej. W rezultacie podejmowanych działań miasta demonstracyjne mają stać się bardziej przyjazne dla środowiska.

„mySMARTLife to jeden z ostatnich z projektów 'latarni’ (lighthouse) współfinansowanych z Unii Europejskiej, którego celem jest poprawa jakości życia w miastach europejskich. Poprzez połączenie sił miasta Nantes, Hamburg i Helsinki pogłębią swoje zrozumienie rozwiązań technologicznych, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów stanowiących wspólne wyzwania dla tych miast takich jak: zmniejszenie ruchu ulicznego, poprawa jakości usług miejskich i redukcja emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystają tę wiedzę, aby poprawić swoją infrastrukturę i dostarczać nowe usługi” podkreśla Mathias Reddmann, specjalista ds. Polityk i Projektu, Wydział ds. Inteligentnych Miast i Zrównoważonego Rozwoju w Komisji Europejskiej.

Jednak cele projektu wykraczają poza elementy środowiskowe. „Włączające miasta” („Inclusive cities”) to nowe słowo kluczowe. Oferują one nową jakość życia kierując się zasadą, że to mieszkańcy odgrywają witalną rolę w rozwoju miasta. Celem projektu jest również rozwinięcie konceptu „inteligentni obywatele” („smart people”). Partnerzy projektu mySMARTLife będą także stosowali podejście zgodne z „inteligentym podejściem” („smart approach”) – pragnąc zrealizować innowacyjny i dynamiczny koncept ekonomiczny, który gwarantuje zatrudnienie i odpowiedni dochód, przyciąga talenty i dostarcza dobra oraz usługi zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Zintegrowany proces planowania, w którym obywatele są aktywnie zaangażowani w procesy decyzyjne, łączy się z działaniami na innych obszarach (na przykład mobilność, odnawialne energie). Obserwując i podążając za ustrukturyzowanym modelem biznesowym miasta będzie to prowadzić do zintegrowanej transformation strategii miejskiej, która może łatwo być przeniesiona do innych miast.

Kluczowe zadania zostały zaplanowane i będą przeprowadzane w 3 miastach lighthouse (miasta „latarnie”): Nantes (Francja), Hamburgu (Niemcy) i Helsinkach (Finlandia). 4 miasta „uczące się” („follower cities”) – Varna (Bułgaria), Bydgoszcz (Polska), Rijeka (Chorwacja) i Palencia (Hiszpania) będą się bezpośrednio uczyły z doświadczeń miast wiodących i przygotują swoje własne plany transformacji miasta. Dodatkowo, miasta europejskie i nie tylko są zaproszone do wymiany doświadczeń i uczenia się bezpośrednio z wniosków i rezultatów projektu mySMARTLife poprzez przyłączenie się do sieci miast mySMARTLife.

„Celem mySMARTLife jest wspieranie miast Unii Europejskiej w procesie ich transformacji w miejsca bardziej przyjazne zachowaniu równowagi ekologicznej. Zobowiązanie miast Nantes, Hamburga i Helsinek, aby rozwinąć swoje Zaawansowane Plany Rozwoju Miasta i wprowadzić zaplanowane ambitne działania w swoich miastach w ramach mySMARTLife (ponad 150 działań w 3 miastach) gwarantuje, że nie tylko technologia ale także powiązane z nią stosowane modele biznesowe są uzasadnione z perspektywy miasta sprawiając, że mySMARTLife stanie się punktem odniesienia dla nowego konceptu miast UE”, podkreśla Rubén García Pajares, koordynator projektu mySMARTLife.

„Ten nabór dla projektów finansowanych przez UE przyczynia się do tego, że miasto Nantes staje się terytorium dla eksperymentów i że Metropolia stanowi punkt odniesienia jeśli chodzi o transformację energetyczną i cyfrową. Realizując projekt mySMARTLife będziemy liderami transformacji miejskiej poprzez innowacyjną transformację energetyczną, mobilność i cyfrowe modele we współpracy z lokalnymi firmami i europejskimi miastami takimi jak Hamburg i Helsinki. Jestem przekonana, że dzięki pomnożeniu/powieleniu innowacyjnych inicjatyw przyczyniamy się do tworzenia miast przyszłości”, mówi Johanna Rolland, burmistrz Nantes i prezydent Metropolii Nantes.

 

Projekt mySMARTLife:

Numer porozumienia o przyznaniu grantu: 731297

Nazwa programu: Horyzont 2020

Czas realizacji: 60 miesięcy (grudzień 2016 – listopad 2021)

Koordynator: CARTIF Centrum Technologii

Konsorcjum: 28 partnerów z 7 krajów (Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania)

Budżet projektu dla Miasta Bydgoszczy ogółem: 123.125 Euro (dofinansowanie 100%) Twitter: @mySMARTLife_eu

 

Kontakt:
CARTIF Technology Centre
Rubén García Pajares (Koordynator Projektu)
E-mail: rubgar@cartif.es
Telefon: +34 983 546 504 (wew. 215)

Kontakt dla prasy:

Steinbeis-Europa-Zentrum

Lena Ohlig

E-mail: ohlig@steinbeis-europa.de

Telefon: +49 711 123 4033

Kontakt lokalny:

Natalia Majewska – Project Manager
Wydział Zintegrowanego Rozwoju
Referat Projektów Międzynarodowych
email: n.majewska@um.bydgoszcz.pl
tel. +48 52 58 59 177,

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz