Zawiesiłeś działalność – nie płać za wywóz śmieci

Przedsiębiorcy, którzy wstrzymali działalność w związku ze stanem epidemicznym nie muszą płacić za wywóz śmieci. Zwolnienie z opłat musi poprzedzić złożenie nowej deklaracji w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.

W przypadku gdy deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej przez nas działalności są inne firmy lub mieszkania), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji.

Jak zgłosić zmianę, by od kwietnia nie płacić za odbiór odpadów:

– Wypełnij deklarację DO-2 – nieruchomość niezamieszkała (link do formularza jest TUTAJ)

– W punkcie A koniecznie – zaznacz X przy polu: „Ustanie obowiązku uiszczania opłaty” oraz wpisz datę 01.04.2020 r.

– W punkcie E należy wpisać miesięczna opłata: 0 zł

W punkcie F należy wpisać: zawieszenie działalności

Wypełnij pozostałe pozycje deklaracji i podpisz. Deklarację można przesłać przez platformę E-Puap, tradycyjnie pocztą lub złożyć w skrzynce podawczej do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65 w terminie do 10.05.2020 r. (przy zawieszeniu działalności od kwietnia 2020 r.)

Wznowienie działalności powinno być zgłoszone w ten sam sposób – przez niezwłoczne złożenie nowej deklaracji.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz