Zielone projekty w Budżecie Obywatelskim

Znamy już wyniki głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim 2020. Wśród najpopularniejszych projektów znalazły się nowe tereny rekreacyjne, trasy spacerowe, a nawet świetlica na świeżym powietrzu. Kontynuowany będzie projekt budowy trasy pieszo-rowerowej w Fordonie. Sporo działań skupi się w sąsiedztwie Kanału Bydgoskiego. Mieszkańcy chcą również kolejnych tężni solankowych, tym razem w Myślecinku i Starym Fordonie. Przeglądamy najbardziej ekologiczne projekty, które podbiły serca i wyobraźnię mieszkańców Bydgoszczy.

Projekty osiedlowe

Miedzyń-Prady

100 drzew na 100-lecie osiedla Miedzyń w granicach Bydgoszczy i najstarszego klubu KS Gwiazda. To próba odtworzenia terenu parkowego czyli Plantów nad Kanałem Bydgoskim, które przed wojną dochodziły do mostu przy ul. Żywieckiej oraz trwałego i naturalnego upamiętnienia w ten sposób historycznego wydarzenia. Drzewa dla pokoleń!

Szacowany koszt: 120 405 zł

Wilczak-Jary

Nasadzenia nowych drzew oraz ustawienie dziesięciu uli na terenie Parku nad Kanałem Bydgoskim po stronie Wilczaka.

Szacowany koszt: 100 000

Tereny Nadwiślańskie

Zielony Plac Zabaw

Mieszkańcy proponujemy stworzenie nowoczesnego placu zabaw, zlokalizowanego pośród istniejącej już zieleni i wykorzystującego naturalne ukształtowanie terenu. Z jednej strony istniejące wzniesienie oddziela teren od ruchliwych ulic. Z drugiej strony to samo wzniesienie stanowi znakomity punkt obserwacyjny dla rodziców, nie tylko na sam plac zabaw, ale również na sąsiadujący z nim płaski obszar, od lat będący miejscem spacerów dla okolicznych mieszkańców.

Lokalizacja Osiedle nad Wisłą za blokiem Okulickiego 7

Szacowany koszt: 128 709

Stary Fordon

Budowa Tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko

Na części terenu przy ul. Targowisko znajduje się plac zabaw. Pozostała część pozostaje niezagospodarowana i w tej części może powstać tężnia solankowa wraz z infrastrukturą do wypoczynku (ławki, oświetlenie, wytyczenie alejek, nasadzenia roślin ozdobnych itd.). Istotny jest aspekt ekologiczny, ponieważ w pobliżu znajdują się budynki ogrzewane paliwami stałymi. Ponadto projekt ten dopełnia aktualnie prowadzoną rewitalizację Starego Fordonu.

Szacowany koszt: 517 424

Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto

Bocianowo na zielono 2021

Projekt zakłada utworzenie miejskiego sadu z którego owoce będą dostępne dla mieszkańców. Przy Placu Kościuszki staną nowe śmietniki. Powstanie ogród deszczowy. To sprytne rozwiązanie, które może rozwiązać problem zalewania parkingu przy ul. Chocimskiej. Ma to być miejsce przyjazne mieszkańcom, zwierzętom. Przestrzeń do realizacji eko pomysłów.

Szacowany koszt: 77 600

Kapuściska

 „W cieniu drzew” –  Park kieszonkowy na Kapuściskach to projekt który zakłada utworzenie ogólnodostępnego mini parku – szkolnej strefy mikro zieleni który miałby powstać na terenie zielonym Szkoły Podstawowej nr 46 . Celem mini parku jest stworzenie miejsca twórczej ogrodowej kreacji:  miejsca które wraz z uczniami, ich bliskimi i całą społecznością osiedla będzie tworzone wspólnie. Dla mieszkańców ma to być miejsce do odpoczynku i rekreacji.

Szacowany koszt: 340 000

Łęgnowo

Monitoring gazów złowonnych

Czujnik gazów złowonnych umieszczony na terenie oczyszczalni Chemwik Sp. Z O.O. bezpośrednio przy płocie na wysokości ul. Wypaleniska 11 widoczny dla mieszkańców osiedla. Parametry takie jak np. siarkowodór wyświetlane będą na tablicy informacyjnej umieszczonej na budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185. Realizacja do kwoty zgodnie z  koncepcją monitoringu gazów złowonnych z oczyszczalni ścieków Kapuściska.

Szacowany koszt: 61 731

Wyżyny

Skwer małej łąki

Projekt Skweru Małej Łąki (w okolicy ulic: Glinki, Boh. Kragujewca i Białostockiej) przewiduje nasadzenie wielu nowych roślin iglastych. Dzięki temu miejsce to będzie miało oryginalny i niepowtarzalny charakter. Drzewa i krzewy iglaste będą stanowiły doskonałe schronienie przed silnym słońcem w okresie letnim, a w porze jesienno-zimowej staną się płucami oczyszczającymi powietrze ze smogu. Projekt przewiduje zachowanie całej istniejącej zieleni będącej w dobrym stanie zdrowotnym.

Szacowany koszt: 446 131

Projekty Ponadosiedlowe:

Budowa minitężni w Myślecinku

Projekt obejmuje budowę minitężni na terenie polany Różopole w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”. Inwestycja ulokowana ma być w miejscu  pozostałości po nieczynnej fontannie. Plan obejmuje także powstanie małej architektury i zagospodarowanie terenu dookoła minitężni tak, by całość wpisywała się w naturalny, leśny charakter lokalizacji. Atrakcja ma być nie tylko miejscem wypoczynku, ale także będzie pozytywnie wpływać na zdrowie odwiedzających. Służyć będzie wszystkim bydgoszczanom.

Szacowany koszt: 550 000

Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem Bydgoskim – Plac Sebastiana Malinowskiego

Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanałem Bydgoskim  w skład, którego między innym wejdą: mini plaża, tężnia oraz edukacyjne place zabaw z elementami dot. pszczół oraz innych owadów i zwierząt, które będą tworzone z naturalnych surowców w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniony wykonawca będzie zobligowany do zaprojektowania dedykowanych do projektu elementów zabawowych z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, oraz istniejącego drzewostanu.

Szacowany koszt: 1 547 000

Mały projekt społeczny

Akcja Czysta Puszcza Bydgoska

Największa akcja ekologiczna w naszym regionie – zbieranie śmieci w lasach, parkach w Bydgoszczy, w Myślęcinku i przy Kanale Bydgoskim. Organizator zapewnia worki na śmieci, które każdy indywidualnie będzie mógł pobrać w wyznaczonym miejscu. Na miejscu będą dostępne rękawice foliowe, z których również będzie można skorzystać. W ramach akcji w różnych miejscach staną dystrybutory worków do samodzielnego sprzątania przez mieszkańców Bydgoszczy.

Szacowany koszt: 38 000

Łączka kwietna dla owadów (w obrębie Placu Tadeusza Kościuszki)

Projekt polegałby na wykonaniu łąki kwietnej przez osoby chętne, społeczników, pobliskich mieszkańców. Teren obecnie jest mało atrakcyjny, bliskie sąsiedztwo ruchliwej drogi, pętli tramwajowej oraz torowiska (PKP) zniechęca. Samodzielne przygotowanie gruntu i obsiew oraz wykonanie nasadzeń sprawi większą satysfakcję. Autorzy projektu liczą na zmianę w świadomości mieszkańców w tym, że otaczającą nas zieleń trzeba szanować. Pierwsza taka społeczna łąka powstała w zeszłym roku na Szwederowie.

Szacowany koszt: 36 800

Kaczkomaty w Parku nad Starym Kanałem i na Wyspie Młyńskiej

Zaplanowano zakup 4 kaczkomatów (automatów do karmienia kaczek) oraz tablic informacyjnych dot. karmienia ptaków nad terenami nadrzecznymi. Pilotażowo zaplanowano postawienie 4 kaczkomatów w dwóch lokalizacjach. Przewidziano również koszt karmy i obsługi  urządzeń. Możliwy jest montaż dwóch rodzajów urządzeń – z bezpłatną karmą oraz na monety.

Szacowany koszt: 27 700

Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country (Plac przy ul. Orląt Lwowskich w Fordonie)

Weekendowy piknik rolny producentów ekologicznej żywności z pobliskich gmin, uzupełniony o prezentację sprzętu rolniczego – nowoczesnego, jak i takiego z dawnych lat. Wydarzenie zorganizowane przy muzyce Country, zespołów grających na plenerowej scenie.

Szacowany koszt: 38 600

Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz