Zielone ściany na budynkach i nowe czujniki

Miasto podpisało umowy na wykonanie trzech zielonych ścian. Jednocześnie jakość powietrza w mieście zaczęły badać nowe czujniki. To część projektu MAPPINGAIR/PL finansowanego m.in. z funduszy unijnych.

Pionowe ogrody będą zdobić dwie ściany Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej oraz jedną Miejskiego Centrum Kultury w Śródmieściu. Wybrano miejskie budynki, gdzie występują duże zanieczyszczenia powietrza. Instalacje będą miały charakter pilotażowy. Ich głównym celem jest  promocja alternatywnych możliwości poprawy jakości powietrza. Takie ściany pomagają poprawiać mikroklimat, np. łagodząc skutki fal upałów. Mogą również oczyszczać powietrze, zatrzymując część zanieczyszczeń. Konstrukcje będą miały formę ogrodów wertykalnych w panelowym systemie modułowym. Zastosowane zostanie stałe nawodnienie z otwartym obiegiem wody. Każda z zielonych ścian zajmie powierzchnię ok. 12 m kw. Na każdym metrze kwadratowym znajdzie się około 60 roślin. Wykonanie projektu i konstrukcji wraz z nasadzeniami zajmie około 4 miesięcy. 

Nowe czujniki powietrza. W ramach tego samego projektu, w Bydgoszczy i okolicznych miejscowościach uruchomiono kolejne czujniki pokazujące, czym oddychamy. Wskazują jakość powietrza (stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10) a także aktualną temperaturę i wilgotność powietrza. O tym, gdzie i jakie czujniki zostały zainstalowane zdecydowali wspólnie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz bydgoskiego ratusza.  Wybierając lokalizację czujników skupiono się przede wszystkim na obszarach z dużą emisją i dużą liczbą mieszkańców, ale niektóre z nich zainstalowano też w obszarach relatywnie czystych. Pozwoli stwierdzić, czy zła jakość powietrza spowodowana jest źródłami lokalnymi, czy napływem z innych obszarów – np. z sąsiednich osiedli czy spoza miasta.

Rozmieszczenie czujników powietrza z projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL:
ul. Bohaterów Kragujewca 10 (SP nr 60),
ul. Czackiego 8 (SP nr 30),
ul. Księżycowa 41 (Zespół Szkól Mechanicznych nr 2),
ul. Gajowa 94 (Zespół Szkół Handlowych),
ul. Nakielska 273 (SP nr 35),
ul. Mennica 2 (elektrownia wodna),
ul. Piekary 1 (Dobrodzielnia Wisła),
ul. Puszczykowa 11 (ZS nr 24),
ul. Smukalska 251 (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy),
ul. Staszica 4 (VI LO).

Projekt „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrzaLIFE-MAPPINGAIR/PL” jest finansowany m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomiary z sieci niskokosztowych czujników jakości powietrza znajdziesz na airquality.uni.wroc.pl.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz