12 czerwca 2017 roku, w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbył się Miejski Konkurs Ekologiczny kończący VII edycję projektu dla uczniów klas I – III „SEGREGUJEMY  ODPADY  OD  NAJMŁODSZYCH  LAT – DBAMY  O  PRZYSZŁOŚĆ  NASZEJ  PLANETY”.

W rozgrywkach konkursowych wzięło udział 18 trzecioklasistów z bydgoskich szkół podstawowych. Dzieci zmagały się w ośmiu punktowanych konkurencjach. Wśród propozycji dla dzieci były konkurencje sprawdzające wiedzę tematyczną oraz konkurencje o charakterze sprawnościowym, sportowym.

Zwycięzcy konkursu to:

I miejsce – Weronika Ryłko klasa 3d ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy

II miejsce – Katarzyna Rolbiecka klasa 3c ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy

III miejsce – Natalia Placek klasa 3c ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy

Na zakończenie spotkania wszystkim dzieciom wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Miasto Bydgoszcz. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w prace projektowe, za skuteczną realizację projektu również otrzymali podziękowania.

KPCEN - ODPADY 
KPCEN – ODPADY

W dniu 13 czerwca br. odbył się Miejski Konkurs Ekologiczny podsumowujący projekt „SEGREGUJEMY  ODPADY OD NAJMŁODSZYCH LAT – DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY”.

W roku szkolnym 2015/2016 w miejskim projekcie edukacyjnym, Segregujemy  odpady  od  najmłodszych  lat – dbamy  o  przyszłość  naszej  planety, wzięło udział 642 uczniów z 31 klas młodszych z dziewięciu bydgoskich szkół.

Na zakończenie projektu dzieci z klas I przygotowały coś z niczego, uczniowie klas II zrobili plakaty tematyczne, wymyślili rymowanki i hasła propagujące segregowanie odpadów. Wszystkie prace  plastyczne były dekoracją Miejskiego Konkursu Ekologicznego dla trzecioklasistów.

W rozgrywkach konkursowych, dzieci wzięły udział w siedmiu punktowanych konkurencjach. Na starcie stanęło 14 zawodników z siedmiu bydgoskich szkół. Wśród propozycji dla dzieci były konkurencje sprawdzające wiedzę tematyczną oraz konkurencje o charakterze sprawnościowym, sportowym.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Michalina Pawlak – Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy

II miejsce – Tymon Piechocki – Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy

III miejsce – Julia Budzyńska – Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy

Na zakończenie spotkania wręczono wszystkim dzieciom dyplomy i nagrody ufundowane przez Miasto Bydgoszcz Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi. Upominki oraz podziękowania za skuteczną realizację projektu otrzymali wszyscy nauczyciele zaangażowani w prace projektowe.

Pieski małe dwa – wersja ekologiczna
(słowa: Piotr Szczepańczyk)

Pieski małe dwa poszły raz do lasu,
Gdy dotarły tam zrobiły hałasu,
Pośród pięknych drzew
Śmieci brudzą każdy krzew.

Pieski małe dwa bardzo zasmucone,
Zamiast bawić się odeszły na stronę,
Bo gdzie śmieci są
Trudno znaleźć dobry ton.

Pieski małe dwa wiedzą doskonale,
Że gdzie drzewa są nie śmieci się wcale,
Bo to ważna rzecz
O naturę wygrać mecz!

Pieski małe dwa wiedzą gdzie wyrzucić
Plastiki i szkła, nie musisz się smucić!
Jeśli tylko chcesz,
Wyjaśnią to tobie też!

PROJEKT  EDUKACYJNY  DLA  UCZNIÓW  KLAS TRZECICH  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

„SEGREGUJEMY  ODPADY  JUŻ  OD  NAJMODSZYCH  LAT – DBAMY  O  PRZYSZŁOŚĆ  NASZEJ  PLANETY  ZIEMI”

W roku szkolnym 2014/2015 Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, we współpracy z Miastem Bydgoszcz, skierowało po raz kolejny do uczniów klas trzecich bydgoskich szkół podstawowych propozycję przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego „Segregujemy  odpady  już  od  najmłodszych  lat – dbamy  o  przyszłość  naszej  planety”.

Zostały naniesione zmiany w książce w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas konferencji metodycznych dla nauczycieli wszystkich bydgoskich szkół, przedstawiono założenia i zasady realizacji projektu oraz uwypuklono cele tego przedsięwzięcia m.in.:

– zintensyfikowanie działań na rzecz segregowania odpadów,

– propagowanie systematycznego segregowania odpadów od najmłodszych lat,

– wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania śmieci.

Poinformowano, że wszystkie dzieci biorące udział w projekcie dostaną bezpłatnie (sfinansowane przez  Miasto Bydgoszcz) książki „Dbajmy o czystość naszej planety Ziemi”, w której to pozycji m.in. zawarto sporo praktycznych ćwiczeń, zabaw edukacyjnych i doświadczeń związanych z tematyką segregacji odpadów.

Lp.

imię i nazwisko nauczyciela

kl.

liczba dzieci

szkoła

1. Monika Bielaś

0

15

Szkoła Podstawowa nr 9

 

2. Dorota Krajewska

I, III

14, 4

Szkoła Podstawowa nr 34
3. Małgorzata Zawistowska

II

9

Szkoła Podstawowa nr 34
4. Grażyna Nowaczyk-Bizoń

I

16

Szkoła Podstawowa nr 34
5. Anna Niedbalska

I

22

Zespół Szkół Katolickich
6. Agnieszka Rochon

I

21

Zespół Szkół Katolickich
7. Anna Jarocka

III

21

Szkoła Podstawowa nr 60
8. Justyna Sawosz

III

21

Szkoła Podstawowa nr 60
9. Magda Wiśniewska

III

21

Szkoła Podstawowa nr 60
10. Gabriela Kurek

II

21

Szkoła Podstawowa nr 60
11. Bożena Bielska

If

24

Szkoła Podstawowa nr 60
12. Iwona Chodor – Leperowska

IIc

17

Szkoła Podstawowa nr 60
13. Beata Meisner – Kujawa

IIb

25

Szkoła Podstawowa nr 60
14. Katarzyna Nowakowska

Ib

25

Szkoła Podstawowa nr 60
15. Jolanta Smentek

IIIa

17

Szkoła Podstawowa nr 37
16. Dorota Wojtasik

IIIb

17

Szkoła Podstawowa nr 37
17. Mirosława Grzybczyńska

IIIc

17

Szkoła Podstawowa nr 37
18. Dorota Wojtasik

IIa

20

Szkoła Podstawowa nr 37
19. Katarzyna Cieplik

IIc

19

Szkoła Podstawowa nr 37
20. Krystyna Tomecka
Agnieszka Zielińska-Kranc

I

19

Szkoła Podstawowa nr 25

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU  EDUKACYJNEGO  DLA  UCZNIÓW  KLAS TRZECICH  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

„SEGREGUJEMY  ODPADY  JUŻ  OD  NAJMODSZYCH  LAT
– DBAMY  O  PRZYSZŁOŚĆ  NASZEJ  PLANETY  ZIEMI

W roku szkolnym 2012/2013 Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, skierowało (już po raz trzeci) do uczniów klas trzecich bydgoskich szkół podstawowych propozycję przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego „Segregujemy  odpady  już  od  najmłodszych  lat – dbamy  o  przyszłość  naszej  planety”.

We wrześniu 2012r. podczas konferencji metodycznych dla nauczycieli wszystkich bydgoskich szkół, przedstawiono założenia i zasady realizacji projektu oraz uwypuklono cele tego przedsięwzięcia m.in.:

– zintensyfikowanie działań na rzecz segregowania odpadów,

– propagowanie systematycznego segregowania odpadów od najmłodszych lat,

– wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania śmieci.

Poinformowano, że wszystkie dzieci biorące udział w projekcie dostaną bezpłatnie (sfinansowane przez  Urząd Miasta Bydgoszczy) książki „Dbajmy o czystość naszej planety Ziemi”, w której to pozycji m.in. zawarto sporo praktycznych ćwiczeń, zabaw edukacyjnych i doświadczeń związanych z tematyką segregacji odpadów.

Uczestnicy projektu:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela klasa liczba dzieci szkoła
1. Beata Szymańska III 21 Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Gdańska 122
85-021 Bydgoszcztel. 32 25 345
2. Katarzyna Plewa III d 23 Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Duracza 785- 791 Bydgoszcztel. 343 09 66
3. Bożena Głuszczyńska II 26 Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Goszczyńskiego 385- Bydgoszcztel. 3405599
4. Barbara Starszak II Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Goszczyńskiego 385-
Bydgoszcztel. 3405599
5. Dominika Giezek II 26 Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Goszczyńskiego 385- Bydgoszcztel. 3405599
6. Aneta Ulatowska – Czajkowska III c 20 Szkoła Podstawowa nr 61
ul. Krucza 5a85- 308 Bydgoszcztel. 373 25 30
7. Mariola Hoffmann III a 24 Szkoła Podstawowa nr 61
ul. Krucza 5a85- 308 Bydgoszcztel. 373 25 30
8. Marlena Szymańska III 23 Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Karłowicza 85 – 092  Bydgoszcztel. 341-32-34
9. Halina Szarkowska III 20 Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Karłowicza 85 – 092  Bydgoszcztel. 341-32-34
10. Bogumiła Frankowska III 24 Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Karłowicza 85 – 092  Bydgoszcztel. 341-32-34
11. Katarzyna Pstrong III a 15 Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Grabowa 485- 601 Bydgoszcztel. 341-54-96
12. Gabriela Kurek III 20 Szkoła Podstawowa nr 60
ul. Glinki 11785- 861 Bydgoszcztel.
13. Beata Meisner III 25 Szkoła Podstawowa nr 60
ul. Glinki 11785- 861 Bydgoszcztel.
14. Jolanta Lichocka III 25 Szkoła Podstawowa nr 60
ul. Glinki 11785- 861 Bydgoszcztel.
15. Aleksandra Perszutów III 25 Szkoła Podstawowa nr 60
ul. Glinki 11785- 861 Bydgoszcztel.
16. Dagmara Wojciechowska III 25 Szkoła Podstawowa nr 60
ul. Glinki 11785- 861 Bydgoszcztel.
17. Aneta Zawalska III 25 Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Baczyńskiego 185- 805 Bydgoszcztel. 361-12-14
18. Joanna Rulińska III 25 Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Baczyńskiego 185- 805 Bydgoszcztel. 361-12-14

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU  EDUKACYJNEGO  DLA  UCZNIÓW  KLAS TRZECICH  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

„SEGREGUJEMY  ODPADY  JUŻ  OD  NAJMODSZYCH  LAT
– DBAMY  O  PRZYSZŁOŚĆ  NASZEJ  PLANETY  ZIEMI

W roku szkolnym 2011/2012 Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, skierowało (już po raz trzeci) do uczniów klas trzecich bydgoskich szkół podstawowych propozycję przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego „Segregujemy  odpady  już  od  najmłodszych  lat – dbamy  o  przyszłość  naszej  planety”.

We wrześniu 2011r. podczas konferencji metodycznych dla nauczycieli wszystkich bydgoskich szkół, przedstawiono założenia i zasady realizacji projektu oraz uwypuklono cele tego przedsięwzięcia m.in.:

– zintensyfikowanie działań na rzecz segregowania odpadów,

– propagowanie systematycznego segregowania odpadów od najmłodszych lat,

– wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania śmieci.

Poinformowano, że wszystkie dzieci biorące udział w projekcie dostaną bezpłatnie (sfinansowane przez  Urząd Miasta Bydgoszczy) książki „Dbajmy o czystość naszej planety Ziemi”, w której to pozycji m.in. zawarto sporo praktycznych ćwiczeń, zabaw edukacyjnych i doświadczeń związanych z tematyką segregacji odpadów.

Do połowy października 2011r. zgłosiło się 21 klas – 419 uczniów. Do końca października 2011 wszystkie dzieci zgłoszone do projektu otrzymały obiecane książki. W szkołach rozpoczęto realizację projektu.

Koniec maja to zakończenie projektu. Nauczyciele przygotowali rzeczowe, konkretne sprawozdania, w których oprócz wykazu podjętych działań szczególnie uwypuklono osiągnięte efekty, a tych było sporo. Do sprawozdań niejednokrotnie dołączono zdjęcia pokazujące pracę dzieci podczas realizacji projektu.

6 czerwca 2012r był dla uczestników projektu dniem miejskiego konkursu podsumowującego całe przedsięwzięcie. Z każdej klasy biorącej udział w projekcie wyłoniono jednego zawodnika, który miał zmierzyć się z kilkunastoosobową grupą swoich rówieśników. Dzieci przygotowane były na to, by wziąć udział w konkurencjach sprawdzających ich wiedzę, umiejętności praktyczne i sprawność. Wszystkie zadania były oczywiście związane z segregacją odpadów i dbaniem o czystość otoczenia. Uczestnicy konkursu poradzili sobie z kolejnymi konkurencjami wyśmienicie i dobrze się przy tym bawili. Konkurs przeprowadzono w auli KP CEN przy ul. Jagiel-lońskiej 9. Po emocjach związanych z rywalizacją, nastąpił czas oczekiwania na wyniki konkursu. Tę przerwę poświęcono na zespołowe tworzenie gier planszowych ściganek, oczywiście o tematyce ekologicznej. Wszystkie grupy zaprezentowały swoje pomysły – zyskały one duże uznanie u „kibiców” zawodników – nauczycieli, rodziców, dziadków.

Kolejnym i zarazem ostatnim punktem tego dnia było dla dzieci podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu. Wszystkim wręczono dyplomy i nagrody, a zwycięzców szczególnie uhonorowano. Podziękowania otrzymały również wszystkie nauczycielki, które skutecznie z dziećmi projekt realizowały.

Wyniki konkursu przeprowadzonego 6 czerwca 2012r.

Uczestnicy projektu:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

klasa

szkoła

1. Dorota Jankowska

IIIa

24

Zespół Szkół nr 15

ul. Czerkaska 8

341 28 11

2. Grażyna  Stępień

IIIc

22

3.

IIIa

27

Szkoła Podstawowa nr 32

ul. Bałtycka 59

342 75 62

4.

IIIb

21

5.

IIIc

22

6. Beata Mariańska

IIId

24

7. Katarzyna Cieplik

IIIa

17

Szkoła Podstawowa nr 37

ul. Gdańskiej 122

322 53 45

8. Katarzyna Martynowska

IIIb

17

9. Mirosława Grzybczyńska

IIIc

17

11.

IIIa

20

Szkoła Podstawowa nr 60

ul. Glinki 117

339 22 50

12. Marysia Tomaszek-Kosiak

IIId

25

13. Jolanta Mocka

IIIa

23

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Hetmańska 34

322 27 86

14. Wiesława Kopf

III

42

Szkoła Podstawowa nr 40

ul. Puszczykowa

322 27 86

15.
16. Małgorzata Wojciechowska

IIIa

18

Zespół Szkół nr 25 (SP 47)

ul. Czartoryskiego 18

322-62-12

17. Jolanta Jastrzębska

IIIb

18

18. Anna Bukowska

IIa

19

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Węgierska 11

52 363 89 18;

697912552

19.

IIb

21

20.

IIc

21

21.

IIe

21

W roku szkolnym 2010/2011 Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, skierowało (już po raz drugi) do uczniów klas trzecich bydgoskich szkół podstawowych propozycję przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego „Segregujemy  odpady  już  od  najmłodszych  lat – dbamy  o  przyszłość  naszej  planety”.
We wrześniu 2010r. zaproszono nauczycieli kl. III na spotkanie warsztatowe,
na którym przedstawiono założenia i zasady realizacji projektu oraz uwypuklono cele tego przedsięwzięcia m.in.:

– zintensyfikowanie działań na rzecz segregowania odpadów,

– propagowanie systematycznego segregowania odpadów od najmłodszych lat,

– wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania śmieci.

Poinformowano, że wszystkie dzieci biorące udział w projekcie dostaną bezpłatnie (sfinansowane przez  Urząd Miasta Bydgoszczy) książki „Dbajmy o czystość naszej planety Ziemi”, w której to pozycji m.in. zawarto sporo praktycznych ćwiczeń, zabaw edukacyjnych i doświadczeń związanych z tematyką segregacji odpadów.
Do połowy października 2010r. zgłosiło się 19 klas – ponad 400 trzecio-klasistów. Do końca października 2010 wszystkie dzieci zgłoszone do projektu otrzymały obiecane książki. W szkołach rozpoczęto realizację projektu.
Koniec maja to zakończenie projektu. Nauczyciele przygotowali rzeczowe, konkretne sprawozdania, w których oprócz wykazu podjętych działań szczególnie uwypuklono osiągnięte efekty, a tych było sporo. Do sprawozdań niejednokrotnie dołączono zdjęcia pokazujące pracę dzieci podczas realizacji projektu.
13 czerwca 2011r był dla uczestników projektu dniem miejskiego konkursu podsumowującego całe przedsięwzięcie. Z każdej klasy biorącej udział w projekcie wyłoniono jednego zawodnika, który miał zmierzyć się z kilkunastoosobową grupą swoich rówieśników. Dzieci przygotowane były na to, by wziąć udział w konkurencjach sprawdzających ich wiedzę, umiejętności praktyczne i sprawność. Wszystkie zadania były oczywiście związane z segregacją odpadów i dbaniem o czystość otoczenia. Uczestnicy konkursu poradzili sobie z kolejnymi konkurencjami wyśmienicie i dobrze się przy tym bawili. Konkurs przeprowadzono w auli KP CEN przy ul. Jagiel-lońskiej 9. Po emocjach związanych z rywalizacją, nastąpił czas oczekiwania na wyniki konkursu. Tę przerwę poświęcono na zespołowe tworzenie gier planszowych ściganek, oczywiście o tematyce ekologicznej. Wszystkie grupy zaprezentowały swoje pomysły – zyskały one duże uznanie u „kibiców” zawodników – nauczycieli, rodziców, dziadków.
Kolejnym i zarazem ostatnim punktem tego dnia było dla dzieci podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu. Wszystkim wręczono dyplomy i nagrody, a zwycięzców szczególnie uhonorowano. Podziękowania otrzymały również wszystkie nauczycielki, które skutecznie z dziećmi projekt realizowały.

W roku szkolnym 2009/2010 Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, skierowało do uczniów klas trzecich bydgoskich szkół podstawowych propozycję przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego „Segregujemy  odpady  już  od  najmłodszych  lat – dbamy  o  przyszłość  naszej  planety”.
W październiku 2009r. zaproszono nauczycieli kl. III na spotkanie warsztatowe, na którym przedstawiono założenia i zasady realizacji projektu oraz uwypuklono cele tego przedsięwzięcia m.in.:

  • zintensyfikowanie działań na rzecz segregowania odpadów,
  • propagowanie systematycznego segregowania odpadów od najmłodszych lat,
  • wskazywanie konkretnych korzyści płynących z segregowania śmieci.

Poinformowano, że wszystkie dzieci biorące udział w projekcie dostaną bezpłatnie (sfinansowane przez  Urząd Miasta Bydgoszczy) książki „Dbajmy o czystość naszej planety Ziemi”, w której to pozycji m.in. zawarto sporo praktycznych ćwiczeń, zabaw edukacyjnych i doświadczeń związanych z tematyką segregacji odpadów.
Do końca listopada 2009r. zgłosiło się 17 klas – prawie 500 trzecioklasistów. Na początku stycznia 2010 wszystkie dzieci zgłoszone do projektu otrzymały obiecane książki. Projekt ruszył pełną parą…
Czas szybko pędzi i … koniec maja zwiastował również zakończenie projektu. W niektórych szkołach, na podsumowanie, uczniowie zorganizowali ogólnodostępną wystawę. M.in. w Szkole Podstawowej nr 61 widniały hasła: „Uratujemy Ziemię – uratujemy siebie”, „Myślę więc segreguję”. Na dużych planszach można było obejrzeć tematyczne prace plastyczne, przeczytać rymowanki ułożone przez dzieci i podziwiać śmiecioludki wykonane z różnych odpadów.

Wtorek, 8 czerwca 2010 był dla uczestników projektu dniem miejskiego konkursu podsumowującego całe przedsięwzięcie. Z każdej klasy biorącej udział w projekcie wyłoniono jednego zawodnika, który miał zmierzyć się z kilkunastoosobową grupą swoich rówieśników. Dzieci przygotowane były na to, by wziąć udział w konkurencjach sprawdzających ich wiedzę, umiejętności praktyczne i sprawność. Wszystkie zadania były oczywiście związane z segregacją odpadów i dbaniem o czystość otoczenia. Uczestnicy konkursu poradzili sobie z kolejnymi konkurencjami wyśmienicie i dobrze się przy tym bawili. Konkurs przeprowadzono w auli KP CEN przy ul. Jagiellońskiej 9. Po emocjach związanych z rywalizacją, na dzieci czekała na Wyspie Młyńskiej niespodzianka w postaci układania EKOPUZZLI. W efekcie zabawy powstał duży obrazek (7m/7m) o tematyce ekologicznej. Z EKOPUZZLAMI do naszego miasta przyjechali przedstawiciele Fundacji ARKA z Bielska-Białej.

Kolejnym i zarazem ostatnim punktem tego dnia było dla dzieci podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu. Dzieci zaproszono do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta, gdzie wszystkim wręczono dyplomy i nagrody, a zwycięzców szczególnie uhonorowano. Podziękowania otrzymały również wszystkie nauczycielki, które skutecznie z dziećmi projekt realizowały. Dały temu wyraz w napisanych sprawozdaniach, uwypuklając podjęte działania i przede wszystkim uzyskane efekty. Oby te uzyskane efekty procentowały w przyszłości…