Placówki zainteresowane tradycyjną formą książeczki zapraszamy do kontaktu eko@um.bydgoszcz.pl