W  roku szkolnym 2020/2021 projekt Leśna Skrzynia Skarbów będzie działał w zmienionej formule. Ze względów sanitarnych skrzynia wyposażona w sprzęt do obserwacji leśnej przyrody nie może obecnie wędrować po placówkach, ale mimo różnych przeciwności, projekt dalej trwa.

Spotkania inauguracyjne dla nauczycieli – koordynatorów projektu odbyły się w tym roku w trzech terminach z uwagi na konieczność zachowania wymaganego dystansu społecznego.

Omówiono zasady tegorocznej edycji. Pierwsze szkolenie da nauczycieli projektowych odbędzie się w formie zdalnej się pod koniec października 2020 r.

W każdej chwili można przystąpić do projektu. Wystarczy wejść na stronę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli tutaj i zarejestrować udział swojej placówki.

Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN_szkola
Wzor_sprawozdania_SZKOLY

 

Leśna Skrzynia Skarbów dla klas I-III jest kontynuacją przedszkolnego projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów”, którego pomysłodawcą i autorem jest pani Ewa Turska – Pawlicka z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Bydgoszczy. Projekt powstał w partnerstwie z Nadleśnictwem w Żołędowie – pan Kazimierz Stosik i z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji  Ekologicznej w Myślęcinku – pani Beata Brzozowska-Michałek. Objęty jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym portalu „Zielona Lekcja” i miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

Opracowaniem kontynuacji projektu „Leśna Skrzynia Skarbów” – propozycji dla szkół zajęły się Grażyna Szczepańczyk i Krystyna Karpińska z Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz z Anną Engel z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Urząd Miasta wyposażył skrzynie w elementy niezbędne do aktywnego poznawania przyrody.

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE oraz podarowane przez uczestników projektu, a także „Leśną Niespodziankę” – dary lasu. Celem ogólnym projektu jest propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych.

W każdej skrzyni są:

 • lornetki,
 • lupy,
 • miary,
 • kompasy,
 • mikroskop,
 • makiety drzew, zwierząt i grzybów,
 • zestaw elementów ukazujących stadia rozwoju biedronki, pająka, motyla, żaby (od jaj do postaci dojrzałych),
 • zestaw podkładki do odbitek o tematyce przyrodniczej,
 • mikroskop z gotowymi preparatami i pustymi szybkami do robienia własnych preparatów,
 • „Poradnik młodego tropiciela”,
 • gry planszowe – „Grzybobranie”, „Pory roku”, „W lesie, w sadzie”.

Wszystkie dzieci przystępujące do projektu otrzymują książkę „Las – bogate siedlisko roślin i zwierząt” (autor: Grażyna Szczepańczyk, ilustrator: Krystyna Karpińska).

Skrzynia w ciągu roku szkolnego wędruje po szkołach według ustalonego harmonogramu. Na zakończenie projektu nauczyciele przygotowują sprawozdanie z podjętych działań, a dzieci według własnego pomysłu, klasową leśną skrzynię skarbów.

Zachęcamy nauczycieli klas I-III do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje i zasady zgłaszania zawiera Regulamin LSS 2019 2020

W roku szkolnym 2018/2019 do projektu przystąpiły:

 • 23 szkoły
 • 85 klas
 • 86 nauczycieli
 • 1446 dzieci

Jego celami są:

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej poprzez aktywne działanie, badanie i obserwację środowiska leśnego,
 • ukazywanie znaczenia lasu,
 • zapoznanie z zagrożeniami dla lasu,
 • uwrażliwianie na piękno lasu.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją przedszkolnego projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów”, którego pomysłodawcą i autorem jest pani Ewa Turska – Pawlicka z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Bydgoszczy. Projekt powstał w partnerstwie z Nadleśnictwem w Żołędowie – pan Kazimierz Stosik i z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji  Ekologicznej w Myślęcinku – pani Beata Brzozowska-Michałek. Objęty jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym portalu „Zielona Lekcja” i miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

Opracowaniem kontynuacji projektu „Leśna Skrzynia Skarbów” – propozycji dla szkół zajęły się Grażyna Szczepańczyk i Krystyna Karpińska z Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz z Anną Engel z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Urząd Miasta wyposażył skrzynie w elementy niezbędne do aktywnego poznawania przyrody.

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE oraz podarowane przez uczestników projektu, a także „Leśną Niespodziankę” – dary lasu. Celem ogólnym projektu jest propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych.

W każdej skrzyni są:

 • lornetki,
 • lupy,
 • miary,
 • kompasy,
 • mikroskop,
 • makiety drzew, zwierząt i grzybów,
 • zestaw elementów ukazujących stadia rozwoju biedronki, pająka, motyla, żaby (od jaj do postaci dojrzałych),
 • zestaw podkładki do odbitek o tematyce przyrodniczej,
 • mikroskop z gotowymi preparatami i pustymi szybkami do robienia własnych preparatów,
 • „Poradnik młodego tropiciela”,
 • gry planszowe – „Grzybobranie”, „Pory roku”, „W lesie, w sadzie”.

Wszystkie dzieci przystępujące do projektu otrzymują książkę „Las – bogate siedlisko roślin i zwierząt” (autor: Grażyna Szczepańczyk, ilustrator: Krystyna Karpińska).

Skrzynia w ciągu roku szkolnego wędruje po szkołach według ustalonego harmonogramu. Na zakończenie projektu nauczyciele przygotowują sprawozdanie z podjętych działań, a dzieci według własnego pomysłu, klasową leśną skrzynię skarbów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie placówek biorących udział w projekcie edukacyjnym  w roku szkolnym 2018/2019 – edycja dla szkół podstawowych klas I-III.

Wykaz placówek biorących udział w projekcie

W roku szkolnym 2017/2018 do projektu przystąpiło:

 • 27 szkół
 • 75klas
 • 78 nauczycieli
 • 1468 dzieci

Jego celami są:

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej poprzez aktywne działanie, badanie i obserwację środowiska leśnego,
 • ukazywanie znaczenia lasu,
 • zapoznanie z zagrożeniami dla lasu,
 • uwrażliwianie na piękno lasu.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją przedszkolnego projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów”, którego pomysłodawcą i autorem jest pani Ewa Turska – Pawlicka z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Bydgoszczy. Projekt powstał w partnerstwie z Nadleśnictwem w Żołędowie – pan Kazimierz Stosik i z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji  Ekologicznej w Myślęcinku – pani Beata Brzozowska-Michałek. Objęty jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym portalu „Zielona Lekcja” i miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

Opracowaniem kontynuacji projektu „Leśna Skrzynia Skarbów” – propozycji dla szkół zajęły się Grażyna Szczepańczyk i Krystyna Karpińska z Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz z Anną Engel z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Urząd Miasta wyposażył skrzynie w elementy niezbędne do aktywnego poznawania przyrody.

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE oraz podarowane przez uczestników projektu, a także „Leśną Niespodziankę” – dary lasu. Celem ogólnym projektu jest propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych.

W każdej skrzyni są:

 • lornetki,
 • lupy,
 • miary,
 • kompasy,
 • mikroskop,
 • makiety drzew, zwierząt i grzybów,
 • zestaw elementów ukazujących stadia rozwoju biedronki, pająka, motyla, żaby (od jaj do postaci dojrzałych),
 • zestaw podkładki do odbitek o tematyce przyrodniczej,
 • mikroskop z gotowymi preparatami i pustymi szybkami do robienia własnych preparatów,
 • „Poradnik młodego tropiciela”,
 • gry planszowe – „Grzybobranie”, „Pory roku”, „W lesie, w sadzie”.

Wszystkie dzieci przystępujące do projektu otrzymują książkę „Las – bogate siedlisko roślin i zwierząt” (autor: Grażyna Szczepańczyk, ilustrator: Krystyna Karpińska).

Skrzynia w ciągu roku szkolnego wędruje po szkołach według ustalonego harmonogramu. Na zakończenie projektu nauczyciele przygotowują sprawozdanie z podjętych działań, a dzieci według własnego pomysłu, klasową leśną skrzynię skarbów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie placówek biorących udział w projekcie edukacyjnym  w roku szkolnym 2017/2018 – edycja dla szkół podstawowych klas I-III.

Wykaz placówek biorących udział w projekcie

Cele Projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów – Czysto w Lesie – czysto w Mieście” dla klas I-III w roku szkolnym 2015/2016.

W roku szkolnym 2015/2016 do projektu przystąpiło:

 • 18 szkół
 • 56 klas
 • 62 nauczycieli
 • 1199 dzieci

Jego celami są:

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej poprzez aktywne działanie, badanie i obserwację środowiska leśnego,
 • ukazywanie znaczenia lasu,
 • zapoznanie z zagrożeniami dla lasu,
 • uwrażliwianie na piękno lasu.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją przedszkolnego projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów”, którego pomysłodawcą i autorem jest pani Ewa Turska – Pawlicka z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Bydgoszczy. Projekt powstał w partnerstwie z Nadleśnictwem w Żołędowie – pan Kazimierz Stosik i z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji  Ekologicznej w Myślęcinku – pani Beata Brzozowska-Michałek. Objęty jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym portalu „Zielona Lekcja” i miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

Opracowaniem kontynuacji projektu „Leśna Skrzynia Skarbów” – propozycji dla szkół zajęły się Grażyna Szczepańczyk i Krystyna Karpińska z Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz z Anną Engel z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Urząd Miasta wyposażył skrzynie w elementy niezbędne do aktywnego poznawania przyrody.

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE oraz podarowane przez uczestników projektu, a także „Leśną Niespodziankę” – dary lasu. Celem ogólnym projektu jest propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych.

W każdej skrzyni są:

 • lornetki,
 • lupy,
 • miary,
 • kompasy,
 • mikroskop,
 • lupy,
 • kompasy,
 • makiety drzew, zwierząt i grzybów,
 • zestaw elementów ukazujących stadia rozwoju biedronki, pająka, motyla, żaby (od jaj do postaci dojrzałych),
 • zestaw podkładki do odbitek o tematyce przyrodniczej,
 • mikroskop z gotowymi preparatami i pustymi szybkami do robienia własnych preparatów,
 • „Poradnik młodego tropiciela”,
 • gry planszowe – „Grzybobranie”, „Pory roku”, „W lesie, w sadzie”.

Wszystkie dzieci przystępujące do projektu otrzymują książkę „Las – bogate siedlisko roślin i zwierząt” (autor: Grażyna Szczepańczyk, ilustrator: Krystyna Karpińska).

Skrzynia w ciągu roku szkolnego wędruje po szkołach według ustalonego harmonogramu. Na zakończenie projektu nauczyciele przygotowują sprawozdanie z podjętych działań, a dzieci według własnego pomysłu, klasową leśną skrzynię skarbów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie placówek biorących udział w projekcie edukacyjnym  w roku szkolnym 2015/2016 – edycja dla szkół podstawowych klas I-III.

Zestawienie placówek

15 czerwca 2015 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowano Konkurs Ekologiczny.
Konkurs zorganizowano dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, który był podsumowaniem całorocznego projektu edukacyjnego SEGREGUJEMY ODPADY OD NAJMŁODSZYCH LAT, DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY. Współorganizatorem projektu i fundatorem materiałów edukacyjnych dla każdego dziecka biorącego udział w projekcie jest Miasto Bydgoszcz.

Do konkursu podsumowującego całoroczne działania przystąpiło 14 trzecioklasistów z bydgoskich szkół. Tłem ich zmagań była wystawa  przygotowana z eksponatów zrobionych przez uczniów klas pierwszych i drugich biorących udział w projekcie. Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą na temat segregowania odpadów, brali udział w potyczkach sportowych z wykorzystaniem „odpadowych” przyborów, utworzyli orkiestrę z „odpadowych” instrumentów. Po konkursowych emocjach, w oczekiwaniu na wyniki zmagań, dzieci tworzyły duże gry planszowe o tematyce ekologicznej.

Konkurs wygrał Franciszek Jakubowski ze Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy, II miejsce zajęła jego szkolna koleżanka Amelia Farmas,  III miejsce przypadło Weronice Rożek, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 37 w Bydgoszczy. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie i nauczyciele realizujący projekt otrzymali nagrody ufundowane przez Miasto Bydgoszcz.

 

Informujemy o rozpoczęciu nowej edycji projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów” dla klas I-III w roku szkolnym 2013/2014. Jego celami są:

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej poprzez aktywne działanie, badanie i obserwację środowiska leśnego
 • ukazywanie znaczenia lasu
 • zapoznanie z zagrożeniami dla lasu
 • uwrażliwianie na piękno lasu.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją przedszkolnego projektu edukacyjnego „Leśna skrzynia skarbów”, którego pomysłodawcą i autorem jest pani Ewa Turska – Pawlicka z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Bydgoszczy. Projekt powstał w partnerstwie z Nadleśnictwem w Żołędowie – pan Kazimierz Stosik i z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji  Ekologicznej w Myślęcinku – pani Beata Brzozowska-Michałek. Objęty jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym portalu „Zielona Lekcja” i miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

Opracowaniem kontynuacji projektu „Leśna skrzynia skarbów” – propozycji dla szkół zajęły się Grażyna Szczepańczyk i Krystyna Karpińska z Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz z Anną Engel z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Urząd Miasta wyposażył dwie skrzynie w elementy niezbędne do aktywnego poznawania przyrody. W każdej z nich znajdują się:

– 3 lornetki

– 6 lup

– 10 miar

– 4 kompasy

– 1 mikroskop

– 1 zestaw elementów ukazujących stadia rozwoju biedronki, pająka, motyla, żaby (od jaj do postaci dojrzałych)

– 1 zestaw podkładek do odbitek o tematyce przyrodniczej

– 1 mikroskop z gotowymi preparatami i pustymi szybkami do robienia własnych preparatów

– 5 lupek peryskopów

– 5 zbiorniczków z lupą do obserwacji owadów

– gry planszowe: „Grzybobranie”, „Pory roku”, „W lesie, w sadzie”.

Poniżej przedstawiamy zestawienie placówek biorących udział w projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów” w roku szkolnym 2013/2014 – edycja dla szkół podstawowych klas I-III wraz z terminami realizacji projektu w poszczególnych placówkach.

Zestawienie placówek

PROJEKT EDUKACYJNY „LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW” – ETAP SZKOLNY

W roku szkolnym 2012/2013 w klas I – III w bydgoskich szkołach podstawowych realizowana jest I edycja projektu edukacyjnego LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW. Jego celami są:

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej poprzez aktywne działanie, badanie i obserwację środowiska leśnego
 • ukazywanie znaczenia lasu
 • zapoznanie z zagrożeniami dla lasu
 • uwrażliwianie na piękno lasu.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją przedszkolnego projektu edukacyjnego „Leśna skrzynia skarbów”, którego pomysłodawcą i autorem jest pani Ewa Turska – Pawlicka z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Bydgoszczy. Projekt powstał w partnerstwie z Nadleśnictwem w Żołędowie – pan Kazimierz Stosik i z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku – pani Beata Brzozowska-Michałek. Objęty jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym portalu „Zielona Lekcja” i miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

Opracowaniem kontynuacji projektu „Leśna skrzynia skarbów” – propozycji dla szkół zajęły się Grażyna Szczepańczyk i Krystyna Karpińska z Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz z Anną Engel z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Urząd Miasta wyposażył dwie skrzynie w elementy niezbędne do aktywnego poznawania przyrody. W każdej z nich znajdują się:

– 3 lornetki

– 6 lup

– 10 miar

– 4 kompasy

– 1 mikroskop

– 1 zestaw elementów ukazujących stadia rozwoju biedronki, pająka, motyla, żaby (od jaj do postaci dojrzałych)

– 1 zestaw podkładek do odbitek o tematyce przyrodniczej

– 1 mikroskop z gotowymi preparatami i pustymi szybkami do robienia własnych preparatów

– 5 lupek peryskopów

– 5 zbiorniczków z lupą do obserwacji owadów

– gry planszowe: „Grzybobranie”, „Pory roku”, „W lesie, w sadzie”.

Wszystkie dzieci przystępujące do projektu otrzymały książkę „Las – bogate siedlisko roślin i zwierząt” (autor: Grażyna Szczepańczyk, ilustrator: Krystyna Karpińska). Zakup książek został sfinansowany przez Miasto Bydgoszcz.

Do projektu przystąpiło 38 klas – 826 uczniów. Leśne skrzynie pełne narzędzi do badania i obserwowania przyrody w ciągu roku szkolnego wędrują od szkoły do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na zakończenie projektu (czerwiec 2013 roku) nauczyciele przygotowują sprawozdanie z podjętych działań, a dzieci, wg własnego pomysłu, klasową leśną skrzynię skarbów.

lp. Imię i nazwisko nauczyciela klasa liczba dzieci szkoła
1. Joanna Lepa
Karolina Szczepaniak
IIa 19 SP 13, ZS 29,
ul. Słoneczna 26
85 – 348 Bydgoszcz
2. Maria Niemczewska III 18 SP 14
ul. Żmudzka
85 – Bydgoszcz
3. Grażyna Symonides II 18
4. Dorota Kubiak II 20
5. Dorota Wełniak III 24
6. Wiesław Binkowska – Wójcik III 21
7. Beata Trudnowska III 16
8. Agnieszka Zielińska – Kranc II 21 SP 25,
ul. Grzymały Siedleckiego
85 – Bydgoszcz
9. Izabela Plieth – Kalinowska
Magdalena Wójcik
III 22
10. Aleksandra Wojtecka I 19
11. Ewa Kapczyńska Anna Malinowska III 21
12. Justyna Smolińska I – III 21
13. Katarzyna Lewicka II 18 SP 31,
ul. Karłowicza
85 – Bydgoszcz
14. Małgorzata Trojanowska I 17
15. Marlena Witkowska II 19
16. Joanna Puziak I 18
17. Halina Papke I 18
18. Maria Żukierska I 18
19. Dorota Hernet II 23
20. Beata Szczutkowska II 26 SP 35,
ul. Nakielska
85 – Bydgoszcz
21. Teresa Mirończuk I 19
22. Elżbieta Dymska IIa 25
23. Danuta Mierzyńska Ic 16
24. Elżbieta Zalewska I 21 SP 45,
ul. Staroszkolna 12
Bydgoszcz
25. Małgorzata Zubrzycka
Dorota Nadolska
IIa 15 SP 56,
ul. Bośniacka 3
85 – Bydgoszcz
26. Inga Murawska Ia 18
27. Izabela Boroń Ib 28
28. Elżbieta Jasińska I 24 SP 61, ul. Krucza 5a
85 – 308 Bydgoszcz
29. Mariola Hoffmann III 23
30. Aneta Ulatowska – Czajkowska III 20 SP 61 ul. Krucza 5a
85 – 308 Bydgoszcz
31. Bożena Gruszewska II 26
32. Kamila Danielewicz I 23
33. Olga Siemiątkowska I 23
34. Lidia Nawrocka IIIb 22
35. Justyna Leszczyńska IId 24 SP 63, ul. Goszczyńskiego 3
85 – Bydgoszcz
36. Barbara Starszak II 26
37. Ewa Kwiatkowska II 25
38. Gabriela Kurek III 23 SP 60, ul. Glinki 117