2. parkowe

W Bydgoszczy znajduję się łącznie 1.186 szt. koszy parkowych.

Zgodnie z obowiązującą umową wykonawca opróżnia kosze parkowe ujęte w wykazie tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia. Na terenie miasta Bydgoszczy ustawiane są kosze parkowe na skwerach, w parkach oraz innych terenach zieleni gminnej.

W Bydgoszczy w poszczególnych rejonach miasta znajdują się następujące ilości koszy parkowych:

Rejon I – 51 szt.

Rejon II – 46 szt.

Rejon III – 212 szt.

Rejon IV – 396 szt.

Rejon V – 124 szt.

Rejon VI – 138 szt.

Rejon VII – 53 szt.

Rejon VIII – 108 szt.

Rejon IX – 58 szt.