Miasto Bydgoszcz w 2016 roku dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW podejmie się stworzenia pilotażowych ogrodów społecznych na terenie Miasta, które zapoczątkowałyby ideę ogrodnictwa „wspólnotowego”. Idea ta jest powszechna w wielu krajach na całym świecie i staje się coraz bardziej popularna w Polsce.

Ogrody wspólnotowe pełnią głównie rolę społeczną. Integrują społeczność lokalną, aktywizują mieszkańców i angażują ich we wspólne działania w najbliższym otoczeniu. Zwiększają również świadomość ekologiczną, uczą szacunku dla przyrody oraz dbałości o środowisko naturalne i jego zasoby, a także zachęcają do ochrony bioróżnorodności miejskiej. Dzięki ogrodom społecznym możliwe jest promowanie i praktykowanie zdrowego trybu życia. Rozbudzają wrażliwość na przyrodę poprzez sadzenie roślin ozdobnych i użytkowych oraz ich obserwację.
Ogrody społeczne mają charakter otwarty i wspólnotowy. Dzięki takim miejscom można czynnie uczestniczyć w warsztatach i prelekcjach dotyczących ogrodnictwa, zasad ekologicznej uprawy roślin, a także ochrony środowiska i bioróżnorodności miejskiej.
Urząd Miasta Bydgoszczy do dnia 05.04.2016 r., przyjmował zgłoszenia uczestnictwa w programie „Nasz ogród społeczny”.
Na zgłoszenie UMB odpowiedziały następujące instytucje:
– Zespół Szkół Mechanicznych nr 1
– Szkoła Podstawowa nr 10
– Rada Osiedla Wilczak-Jary wraz z Ogniskiem TKKF „Świt”
– FKS Wisła Fordon
– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
– Zespół Szkół nr 1
– Martyna Ciszewska – autorka i koordynator Biennale Nieużytków
– Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
– Pracownia Pałacowa ZPP Ostromecko
– Zespół Szkół nr 4
– Rada Osiedla Miedzyń – Prądy
– Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy

Następnym etapem, będzie organizacja spotkania, w celu zapoznania się z potrzebami w zakresie realizacji ogrodu społecznego.
Spotkania organizowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych grup społecznych.
O nadchodzącym spotkaniu Urząd Miasta będzie informował na bieżąco.