Podsumowanie projektu CWC w Bydgoszczy

Podczas marcowej konferencji w Pałacyku Muzeum Wodociągów zaprezentowano projekty pilotażowe, zrealizowane w ramach projektu City Water Circles. 

Projekt CWC Obieg Wody w Mieście jest realizowany od kwietnia 2019 r. do czerwca 2022 r. przez 11 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej. Połączyli oni siły, aby stworzyć bazę wiedzy na temat gospodarki wodnej w obiegu miejskim. Promowanie kultury oszczędzania, pozyskiwania i ponownego wykorzystywania: wody deszczowej, szarej oraz oczyszczonych ścieków, z wykorzystaniem innowacyjnych metod, to główne cele tego przedsięwzięcia. Budżet miasta na ten projekt, wraz z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wyniósł 242.408 euro. Więcej o projekcie TUTAJ.

Spotkanie wpisywało się w obchody przypadającego na 22 marca Dnia Wody. W związku z tym omówiono realizację projektu w Bydgoszczy i innych miastach partnerskich. Aleksandra Kowalska Zastępca Dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, Urzędu Miasta Bydgoszczy wskazała zrealizowane w mieście inwestycje pilotażowe oraz przybliżyła opracowaną strategię gospodarki wodą w obiegu zamkniętym dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz plan działania dla Miasta Bydgoszczy.

Inwestycje przeprowadzono w dwóch lokalizacjach. Pierwszą z nich zrealizowano w UM Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-13. Przed frontową ścianą budynku A, w specjalnie przygotowanym 12-metrowym pojemniku, posadzono rośliny hydrofitowe: bambus mrozoodporny, turzycę morrową, śmiałka darniowego, krwawnicę pospolitą, żurawkęFire Chief’,‘Electra. Woda do roślin jest doprowadzana za pomocą zainstalowanych rur spustowych. Przy rabacie ulokowano: stację meteorologiczną, deszczomierz i czujniki mierzące wilgotność gleby. Prace przeprowadzono również w Pałacyku Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242, gdzie utworzono ogród deszczowy w pojemniku i gruncie. Znalazło się w nim ponad 30 gatunków roślin, w tym: rdest wężownik, kosaćce, pałka drobna, żywokost lekarski. Ustawiono także trzy beczki magazynujące wodę opadową.

Ewa Świerkula z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju omówiła opracowane w ramach projektu materiały edukacyjne oraz eventy, po czym wyświetlono film o dobrych praktykach w zakresie wody deszczowej i szarej w Berlinie. Zwieńczeniem konferencji był spacer, na którym zaprezentowano szeroką gamę rozwiązań zastosowanych w projekcie pilotażowym przez MWiK.

 

Rezultaty projektu

Materiały edukacyjne

Inwestycja UM przy Grudziądzkiej

Zagospodarownie wody w Pałacyku MW

Ogród deszczowy przy Pałacyku

Projekty pilotażowe partnerów

Inspirujący film o dobrych praktykach z Berlina

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz