30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji CEEB
Wpis

30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji CEEB

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczy właścicieli i zarządców lokali. Deklaracji podlegają budynki mieszkalne i niemieszkalne, w których znajduje się źródło ciepła. Osobom, które nie wypełnią deklaracji, grozi kara w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została udostępniona w Internecie 1lipca 2021 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stworzył...

7 czerwca 202221 czerwca 2022by
Masz piec – musisz złożyć deklarację
Wpis

Masz piec – musisz złożyć deklarację

Z dniem 1 lipca 2021r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Z faktem tym wiąże się konieczność składania deklaracji, dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych (formularz A) oraz niemieszkalnych (formularz B). Termin składania ww. deklaracji upływa w dniu 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008...

2 lutego 20224 lutego 2022by