Przed rozpoczęciem minionego roku szkolnego, wszyscy organizatorzy ,,Leśnej Skrzyni Skarbów” zgodnie ustalili, że pomimo niepewnej sytuacji związanej z pandemią, kolejna edycja projektu się odbędzie.

Fragment jednej z wystaw - na zdjęciu grzybki wykonane z łupin od orzechów włoskich, mech, szyszki. Fot. W.Wróblewska
fot. Weronika Wróblewska – fragment wystawy

Oczywiście niemożliwym było zachowanie wcześniejszej formy, czyli wędrowania od placówki do placówki skrzyń wypełnionych różnymi pomocami naukowymi i realizowania tematyki leśnej, przyrodniczej, ekologicznej w oparciu o przekazywane w ten sposób materiały. Postanowiliśmy, że projekt w roku szkolnym 2020/2021 przyjmie formę online.

Cel, który przyświecał nam od momentu utworzenia ,,Leśnej Skrzyni Skarbów”, pozostał ten sam – poznanie przez dzieci środowiska przyrodniczego lasu, kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych. Podczas realizacji zajęć w placówkach, nauczyciele korzystali z materiałów przesłanych online oraz pomocy naukowych zgromadzonych w przedszkolach i szkołach podczas minionych edycji projektu. W organizowanej po raz XII ,,Leśnej Skrzyni Skarbów” udział wzięło 2700 dzieci oraz 170 nauczycieli z 21 placówek przedszkolnych i 16 szkół podstawowych.

Szkolenia dla nauczycieli

Jesienią zaprosiliśmy nauczycieli na zdalne szkolenie ,,Jak dzięki drzewom stać się szczęśliwszym i zdrowszym”, na którym opowiadaliśmy o korzyściach płynących z kąpieli leśnych i zachęcaliśmy do korzystania podczas spacerów ze wszystkich zmysłów, do uważniejszego obcowania z naturą. Wiosną spotkaliśmy się ponownie online, tym razem prezentując ciekawostki o darach natury i zdrowiu, które z nich płynie.

Wystawy prac w parku nadleśnictwa

W czerwcu każde przedszkole i szkoła podstawowa, które brały udział w projekcie, przygotowały wystawę prac wykonanych przez dzieci podczas realizowania projektu. Tę część ,,Leśnej Skrzyni Skarbów” udało się zorganizować w tradycyjnej formie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w namiocie wystawowym w parku Nadleśnictwa Żołędowo.

A na zakończenie gra terenowa!

W ramach zakończenia XII edycji projektu, nauczyciele z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy, Pani Grażyna Szczepańczyk oraz Pan Piotr Szczepańczyk, przygotowali grę terenową. W parku nadleśnictwa w różnych punktach zostały rozmieszczone kody QR, pod którymi kryły się ciekawe zadania przyrodnicze oraz wskazówki dotyczące lokalizacji kolejnych miejsc do odszukania.

fot. Weronika Wróblewska – gra terenowa

Podczas pokonywania trasy, każdy uczestnik mógł sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą oraz odwiedzić najciekawsze miejsca w Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Oczywiście nie mogło zabraknąć dyplomów i nagród, które ufundowało Miasto Bydgoszcz.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji projektu w roku szkolnym 2021/2022! Informacje dotyczące kolejnej edycji, zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook projektu, który można znaleźć pod linkiem fb projektu – Leśna Skrzynia Skarbów.

 

[źródło:zoledowo.lasy.torun.gov.pl]

 

Projekt edukacyjny ,,Leśna Skrzynia Skarbów” organizowany jest przez: Przedszkole Niepubliczne ,,Tęcza” w Bydgoszczy, Miasto Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Nadleśnictwo Żołędowo.

 

 

 

 

REGULAMIN_przedszkola

Wzor_sprawozdania_PRZEDSZKOLA

facebook.com/lesnaskrzyniaskarbow/

 

Dyplomy do szkół i przedszkoli zostały wysłane pocztą.  

XI edycja projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów”

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW to projekt edukacyjny, który jest realizowany w szkołach podstawowych i przedszkolach. Współorganizatorami projektu są Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”, Nadleśnictwo Żołędowo, Nadleśnictwo Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej. „Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne dotyczące  szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej. Celem ogólnym projektu jest propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych.

W każdej skrzyni są lornetki, lupy, miary, kompasy, mikroskop, makiety drzew, zwierząt i grzybów, zestaw podkładek do odbitek o tematyce przyrodniczej, mikroskop z gotowymi preparatami i pustymi szybkami do robienia własnych preparatów, „Poradnik młodego tropiciela”, gry planszowe oraz książki.

Skrzynie w ciągu roku szkolnego wędrują po szkołach oraz przedszkolach według ustalonego harmonogramu, a nauczyciele na bazie materiałów w nich zawartych realizują zajęcia z dziećmi. Dodatkowo dzieci w szkołach otrzymują książkę „Las – bogate siedlisko roślin i zwierząt” (autor: Grażyna Szczepańczyk, ilustrator: Krystyna Karpińska).

Na zakończenie projektu nauczyciele przygotowują sprawozdanie z podjętych działań, a dzieci według własnego pomysłu, klasową leśną skrzynię skarbów.

W dniu 6 września 2019 r., w Nadleśnictwie Żołędowo odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektów ekologicznych „Leśna Skrzynia Skarbów – Czysto w lesie – Czysto w mieście” dla przedszkoli oraz „Leśna Skrzynia Skarbów – Czysto w lesie – Czysto w mieście” dla klas I – III Szkół Podstawowych.

Na spotkaniu omówiono zakres pracy w roku szkolnym 2019/2020 oraz przedstawiono plan szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Ustalono harmonogram ścieżek 3 skrzyń:

Sciezka nr 1 przedszkola

Sciezka nr 2 przedszkola

Sciezka nr 3 przedszkola

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne terminy.

Zachęcamy do udziału.

Regulamin LSS 2019 2020

Serdecznie zapraszamy.

X edycja projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów”

W dniu 17 września br., w Nadleśnictwie Żołędowo odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektów ekologicznych „Leśna Skrzynia Skarbów – Czysto w lesie – Czysto w mieście” dla przedszkoli oraz „Leśna Skrzynia Skarbów – Czysto w lesie – Czysto w mieście” dla klas I – III Szkół Podstawowych.

Na spotkaniu omówiono zakres pracy w roku szkolnym 2018/2019 oraz przedstawiono plan szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Ustalono harmonogram ścieżek 4 skrzyń:

Ścieżka nr 1

Ścieżka nr 2

Ścieżka nr 3

Ścieżka nr 4

Jednocześnie informujemy, że w ścieżce nr 2 są jeszcze wolne terminy.

Zachęcamy do udziału.

Formularz zgłoszenia

Regulamin LSS

W dniu 13 listopada 2018 r. na godz. 16.00 zapraszamy nauczycieli – koordynatorów biorących udział w projekcie na szkolenie, którego tematem będą  pszczoły oraz inne owady zapylające. Owady zapylające są sojusznikami człowieka. To dzięki ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, a dodatkowo pszczoły miodne dostarczają miód, pyłek i wosk pszczeli. Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce. Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt.
Warto nadmienić, że Bydgoszcz jest w gronie miast realizujących projekt o akronimie BeePathNet pod nazwą „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie (Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe) jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowania owadów zapylających.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 19 września br., w Nadleśnictwie Żołędowo odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektów ekologicznych „Leśna Skrzynia Skarbów – Czysto w lesie – Czysto w mieście” dla przedszkoli oraz „Leśna Skrzynia Skarbów – Czysto w lesie – Czysto w mieście” dla klas I – III Szkół Podstawowych.

Na spotkaniu omówiono zakres pracy w roku szkolnym 2017/2018 oraz przedstawiono plan szkoleń.

Ustalono harmonogram ścieżek 4 skrzyń:

Ścieżka nr 1

Ścieżka nr 2

Ścieżka nr 3

Ścieżka nr 4

Jednocześnie informujemy, że w związku z utworzeniem czwartej ścieżki w roku szkolnym 2017/2018 są jeszcze jeden wolny termin w ścieżce nr 1.

Zachęcamy do udziału.

Regulamin projektu: „Leśna Skrzynia Skarbów” – edycja 2017/2018.

Regulamin LSS 2017-18

Poniżej znajduje się harmonogram Leśnej Skrzyni Skarbów w nowym roku szkolnym 2016/2017.ludzik 1

Leśna Skrzynia Skarbów 2016/2017

„Czysto w lesie – czysto w mieście”

HARMONOGRAM

TERMIN

PLACÓWKA

PLACÓWKA

PLACÓWKA

19 IX – 30 IX Przedszkole nr 46 Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Bydgoszcz Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” Bydgoszcz
3 X – 14 X Przedszkole nr 7 Bydgoszcz Zespół Szkół w Osielsku Przedszkole „Promyczek”

Solec Kujawski

17 X – 28 X Przedszkole nr 68 „Wesołe Smyki” Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne
„Tęczowa Kraina” Niemcz
Przedszkole Niepubliczne „Panda” Bydgoszcz
31 X – 10 XI Przedszkole „Misiowa Chatka” Koronowo Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek” Bydgoszcz
14 XI – 25 XI Przedszkole „Chatka Puchatka” Osielsko Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia” Bydgoszcz Przedszkole nr 31 Bydgoszcz
28 XI – 9 XII Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej Bydgoszcz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 Bydgoszcz Przedszkole nr 7 w Świeciu
2 I – 13 I Przedszkole Gminne „Wróżka” Białe Błota Przedszkole nr 66 Bydgoszcz Przedszkole nr 20 Bydgoszcz
30 I – 10 II Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo” Bydgoszcz Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Kolorowe Kredki” Bydgoszcz Niepubliczne Przedszkole Artystyczno –Językowe „4 Pory Roku” Ciele
6 II – 17 II Przedszkole Niepubliczne „Skrzat” Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne
„Wesołe Serduszka” Bydgoszcz
Przedszkole Niepubliczne „Serduszko” Bydgoszcz
20 II- 3 III Przedszkole Niepubliczne „Muminki” Bydgoszcz Przedszkole nr 59 Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne „Biedroneczka” Bydgoszcz
6 III – 17 III Przedszkole Publiczne „Iguś” Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” Bydgoszcz Przedszkole nr 70 „Stokrotka” Bydgoszcz
20 III – 31 III Przedszkole Publiczne „Iguś” Zamość Przedszkole nr 16 Bydgoszcz Przedszkole nr 61 Integracyjne im. Wandy Chotomskiej Bydgoszcz
3 IV – 14 IV Punkt Przedszkolny Chomętowo Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy” Bydgoszcz Przedszkole nr 9 Bydgoszcz
18 IV – 28 IV Przedszkole nr 49 Bydgoszcz Przedszkole Językowo-Artystyczne

„Ence Pence” Dobrcz

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” Bydgoszcz
8 V – 19 V Przedszkole nr 57 „Pluszowy Miś” Bydgoszcz Przedszkole Sióstr Elżbietanek Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka” Bydgoszcz
22 V – 2 VI Przedszkole Niepubliczne „Polanka” Bydgoszcz Oddział Przedszkolny SP nr 41 Bydgoszcz Przedszkole „Dobrego Pasterza” Żołędowo
5 VI -16 VI Przedszkole Niepubliczne „Elf” Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne „Misiolandia” Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” Bydgoszcz
19 VI – 30 VI Przedszkole Niepubliczne „Lokomotywa” Bydgoszcz Przedszkole Niepubliczne „Misiolandia” Bydgoszcz Przedszkole nr 12 / Przedszkole Miejskie nr 4 Lipno

Regulamin Udziału

Informujemy o rozpoczęciu nowej edycji projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów” pn. „Czysto w lesie – Czysto w mieście” dla przedszkoli i klas „0” w roku szkolnym 2015/2016.

Informujemy również, że został utworzony profil na Portalu społecznościowym Facebook pn. Leśna Skrzynia Skarbów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie placówek biorących udział w projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów” pn. „Czysto w lesie – Czysto w mieście” w roku szkolnym 2015/2016 – edycja dla przedszkoli i klas „0” wraz z terminami realizacji projektu w poszczególnych placówkach.

TERMIN

PLACÓWKA

PLACÓWKA

PLACÓWKA

28.09 – 9.10 Przedszkole nr 46 Przedszkole „Tęczowa Kraina” Niemcz Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”
12.10 – 23.10 Przedszkole nr 61 Przedszkole „Dobrego Pasterza” Żołędowo Zespół Szkół Osielsko
26.10 – 6.11 Przedszkole nr 9 Przedszkole „Chatka Puchatka” Osielsko „Akademia Przedszkolaka” Osielsko
9.11 – 20.11 Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo” Przedszkole  Niepubliczne „Zameczek II” Osielsko Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”
23.11 –  4.12. Przedszkole Św. Jadwigi Przedszkole nr 43 Przedszkole nr 12
4.01 – 15.01 Zespół Szkół Katolickich Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka” Przedszkole Niepubliczne „Skrzat”
1.02 – 12.02 Przedszkole nr 66 Przedszkole Niepubliczne „Serduszko” Przedszkole nr 1 „Promyczek” Solec Kujawski
15.02-26.02 Przedszkole nr 20 Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka” Przedszkole Niepubliczne „Muminki”
29.02-11.03 Przedszkole Publiczne „Iguś” Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek” Przedszkole nr 80
14.03 – 25.03 Przedszkole Niepubliczne „Iguś” Zamość Przedszkole nr 68 „Wesołe Smyki” Przedszkole nr 16
4.04 – 15.04 Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Przedszkole Niepubliczne „Panda” Przedszkole nr 7
18.04 – 29.04 Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” Przedszkole nr 70 „Stokrotka” Przedszkole nr 49
4.05 – 13.05 Zespół Szkół nr 18 Przedszkole nr 28 „Mały Poliglota” Przedszkole Niepubliczne „Elf”
16.05 – 27.05 Przedszkole Gminne „Wróżka” Białe Błota Przedszkole Niepubliczne „Biedroneczka” Przedszkole Niepubliczne „Misiolandia”
30.05 – 10.06 „4 pory roku” Ciele Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”
13.06 – 24.06 Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” Przedszkole Miejskie nr 4 Lipno

 

Kolejna edycja projektów edukacyjnych Leśna Skrzynia Skarbów i Młodzież i Dzieci Kontra Śmieci dobiegła końca. Zanim skrzynie udadzą się na zasłużone wakacje wszystkie osoby związane z projektem wzięły udział w uroczystym podsumowaniu.

Ponad 100 osób zjawiło się w parku przy Nadleśnictwie Żołędowo. Po projekcji filmu „W dechę film o drewnie” zabrano uczestników na małą wycieczkę po Szkółce Leśnej Tryszczyn. To idealne miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzieci mogą na własne oczy zobaczyć jak rodzi się las. Dzięki pracy kilku pokoleń leśników z małego nasionka wyrasta ogromne drzewo.

Po powrocie do nadleśnictwa rozpoczęła się część oficjalna imprezy. Wszystkie jednostki biorące udział w projektach „Leśna Skrzynia Skarbów” i  „Młodzież i Dzieci Kontra Śmieci” otrzymały cenne nagrody.

Leśna Skrzynia Skarbów zagościła w tym roku w ponad 40 jednostkach. Jest to jeden z najpopularniejszych, w naszym województwie, projekt edukacyjny. Zainteresowanie jest tak duże, że konieczne było stworzenie dodatkowych skrzyń, które wędrują po przedszkolach i szkołach. Efektem końcowym poszczególnych edycji programu jest wystawa prac plastycznych o tematyce przyrodniczo-leśnej i ekologicznej.

Jest nam niezwykle miło, że grono Przyjaciół Lasu stale się powiększa.

Informujemy o rozpoczęciu nowej edycji projektu edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów” dla przedszkoli i klas „0” w roku szkolnym 2013/2014.

Od września 2009 do czerwca 2013 w wybranych przedszkolach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone były cztery edycje projektu edukacyjnego pod nazwą „Leśna Skrzynia Skarbów”. Powstał on w Przedszkolu Niepublicznym „Tęcza” w Bydgoszczy przy współpracy Nadleśnictwa w Żołędowie oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy.  Nagrody dla wszystkich placówek biorących udział w projekcie ufundował Wydział Gospodarki  Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
W czterech edycjach udział wzięło 80 przedszkoli i około 6000 uczestników. W roku szkolnym 2012/13 dzięki inicjatywie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli do szkolnej edycji projektu przystąpiło 10 szkół podstawowych i ponad 800 uczniów klas I-III.

Poniżej przedstawiamy zestawienie placówek biorących udział w projekcie edukacyjnym „Leśna Skrzynia Skarbów” w roku szkolnym 2013/2014 – edycja dla przedszkoli i klas „0” wraz z terminami realizacji projektu w poszczególnych placówkach.

LP. TERMIN PLACÓWKA PLACÓWKA
1. 16 – 27 IX Przedszkole nr 34 Szkoła Podstawowa nr 32
2. 30 IX – 12 X Przedszkole Niepubliczne„Bajkolandia” Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”
3. 14 X – 26 X Zespół Szkół nr 34 Zespół Szkół Osielsko
4. 28 X – 8 XI Przedszkole Niepubliczne „Biedroneczka” Przedszkole nr 28
5. 11 XI – 22 XI Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina”, Niemcz Przedszkole nr 7
6. 25 XI – 6 XII Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka” Szkoła Podstawowa w Niemczu
7. 6 I –  17 I Przedszkole nr 49 Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
8. 20 I – 31 I Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka” Przedszkole Gminne „Wróżka”  Białe Błota
9. 17 II – 28 II Przedszkole nr 66 Przedszkole nr 24
10. 3 III – 14 III Przedszkole nr 61 Zespół Szkół Katolickich
11. 17 III – 28 III Przedszkole nr 80 Przedszkole Niepubliczne „Skrzat”
12. 31 III – 12 IV Przedszkole nr 16 Przedszkole nr 1 „Promyczek”, Solec Kujawski
13. 5 V – 16 V Przedszkole nr 12 Przedszkole Niepubliczne„Jagódka”
14. 19 V – 30 V Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo” Przedszkole Oświata &Przedszkole Oświata I
15. 2 VI – 13 VI Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” Przedszkole Niepubliczne „Elf”
16. 16 – 27 VI Przedszkole nr 4, Lipno &Przedszkole Niepubliczne „Misiolandia”, Bydgoszcz Przedszkola Niepubliczne „Borowik” &„Borowiki”

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej. W roku szkolnym 2013/14 skrzynie zyskały nową oprawę plastyczną, wykonaną przez nauczycielkę Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” mgr Aleksandrę Chojnacką. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zakupił także kolejne pomoce: plansze demonstracyjne, podłogowe gry planszowe pt. „Przyjaciele lasu” i „Dzieci kontra śmieci”, mikroskopy, preparaty, lupy, kompasy oraz pluszowe ptaki, które wydają dźwięki.
 

Regulamin przewiduje przewiezienie materiałów do przedszkola i szkoły oraz pozostawienie ich na dwa tygodnie, w tym czasie nauczyciele (lub jeden wybrany nauczyciel) realizują z dziećmi temat leśny, przyrodniczy, ekologiczny – związany z porą roku, wykorzystując udostępnione materiały. Nadleśnictwo Żołędowo i KPCEE w ramach współpracy zapraszają dzieci i nauczycieli na wycieczki dydaktyczne – o każdej porze roku.

Po zakończeniu wizyty „Leśnej Skrzyni Skarbów” nauczyciel zobowiązany jest zgromadzić materiały, stworzyć stoisko prezentujące dorobek placówki  i udostępnić organizatorom prace dzieci (zgromadzone  w albumach), wytwory dziecięce, fotografie, pomoce dydaktyczne i inne.
Wszystkie przedszkola biorące udział w programie zaprezentują swój dorobek podczas wystawy ewaluacyjnej (w czerwcu 2014).

215_b

W roku szkolnym 2012/2013 do projektu pn. „Leśna Skrzynia Skarbów” przystąpiło 31 przedszkoli.

 • Przedszkole nr 7, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” , Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne  „Skrzat”, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 46, Bydgoszcz
 • Przedszkole Miejskie nr 4, Lipno
 • Przedszkole nr 12, Bydgoszcz
 • „Mały Poliglota”, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 49, Bydgoszcz
 • Zespół Szkół w Osielsku
 • Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo”, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 34, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka ”, Bydgoszcz
 • Państwowe Przedszkole nr 80, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”, Bydgoszcz
 • Przedszkole Państwowe „Promyczek”, Solec Kujawski
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 68, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Humpty Dumpty”, Żołędowo
 • Przedszkole nr 61 Integracyjne im. W. Chotomskiej, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”, Bydgoszcz
 • Państwowe Przedszkole nr 18, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Enino”
 • Przedszkole nr 9, Bydgoszcz
 • Przedszkola Oświata: „Borowiki”, „Oświata”, „Oświata I”, „Dexter”
 • Przedszkole nr 24, Bydgoszcz
 • Przedszkole Gminne Wróżka, Białe Błota
 • Przedszkole „Mali Odkrywcy”

Nowość!

Do projektu zaprosiliśmy młodsze klasy szkół podstawowych. Współautorką tej innowacji jest Pani Grażyna  Szczepańczyk.

 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Szkoła Podstawowa nr 61
 • Szkoła Podstawowa nr 63
 • Szkoła Podstawowa nr 45
 • Szkoła Podstawowa nr 35
 • Szkoła Podstawowa nr 31
 • Szkoła Podstawowa nr 25
 • Szkoła Podstawowa nr 56
 • Szkoła Podstawowa nr 13

Szczegółowe informacje dotyczące projektu

W roku szkolnym 2011/2012 do projektu pn. „Leśna Skrzynia Skarbów” przystąpiło 20 przedszkoli.

 • Przedszkole nr 7, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” , Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Skrzat”, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 46, Bydgoszcz
 • Przedszkole Miejskie nr 4, Lipno
 • Przedszkole nr 12, Bydgoszcz
 • „Mały Poliglota”, Bydgoszcz
 • Szkoła Podstawowa w Niemczu
 • Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”, Bydgoszcz
 • Państwowe Przedszkole nr 80, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Źródełko”, Bydgoszcz
 • Przedszkole Państwowe „Promyczek”, Solec Kujawski
 • Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”, Bydgoszcz
 • Zespół Szkół w Osielsku
 • Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo”, Bydgoszcz
 • Przedszkole nr 61 Integracyjne im. W. Chotomskiej, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”, Bydgoszcz
 • Państwowe Przedszkole nr 34, Bydgoszcz
 • Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka”, Bydgoszcz

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej, wypożyczone z Nadleśnictwa Żołędowo, KPCEE oraz podarowane przez uczestników projektu, a także „Leśną Niespodziankę” – dary lasu.

Cel ogólny projektu:
–      Propagowanie wiedzy o lesie,
–      Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody
–      Wyrabianie nawyków proekologicznych

Cele szczegółowe:
–      Poznanie środowiska przyrodniczego lasu i jego ekosystemów
–      Poznanie warunków życia niektórych zwierząt, naturalnego środowiska sprzyjającego ich życiu
–      Przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony lasu
–      Odkrywanie i akceptowanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania z przyrodą

Autorką projektu jest Pani Ewa Turska – Pawlicka.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu

Artykuł w czasopiśmie „Bliżej przedszkola”