Konsultacje społeczne: odpady – jakie zmiany przed nami?
Wpis

Konsultacje społeczne: odpady – jakie zmiany przed nami?

Aktualny rok będzie ostatnim, kiedy będziemy segregować śmieci według dotychczasowych zasad. Od 1 stycznia 2020r. czeka nas zmiana, do której już dziś miasto przygotowuje się we współpracy z mieszkańcami. Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami związane są z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Bydgoszczy wdrożony zostanie jednolity dla całego kraju nowy...

21 stycznia 201921 stycznia 2019by
Badania potwierdziły jakość miodów miejskich
Wpis

Badania potwierdziły jakość miodów miejskich

Dążąc do popularyzacji produkcji miodu, Miasto Bydgoszcz zleciło wykonanie badań próbek miodu z trzech pasiek znajdujących się na terenie Bydgoszczy. Chcieliśmy mieć pewność, również z uwagi na rozpoczęcie drugiej fazy projektu BeePathNet, że zachęcanie do podejmowania działalności pszczelarskiej w mieście jest faktycznie bezpieczne tak dla owadów, jaki i ludzi konsumujących miejski miód. Badania dotyczyły obecności...

21 stycznia 201921 stycznia 2019by
Punkty skupu surowców wtórnych
Wpis

Punkty skupu surowców wtórnych

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy przypomina o wynikającym z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) obowiązku złożenia rocznego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne, stanowiące frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Do złożenia sprawozdania zobowiązane są m.in. punkty...

20 stycznia 201922 stycznia 2019by
Choinki odbieramy w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych
Wpis

Choinki odbieramy w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że odbiór choinek od mieszkańców będzie realizowany bez dodatkowych opłat w terminach wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy wywozu dla osiedli Nowy Fordon, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście – Sektor II Leśne, Bartodzieje, Jachcice – Sektor III Bielawy, Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto – Sektor IV  są dostępne w internecie pod adresem: www.harmonogramy.remondis.pl Terminy wywozu dla osiedli: Miedzyń-Prądy, Błonie,...

9 stycznia 201911 stycznia 2019by
W roku 2019 opłaty za odpady komunalne bez zmian
Wpis

W roku 2019 opłaty za odpady komunalne bez zmian

Informujemy, że numery rachunków indywidualnych do regulowania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. W roku 2019 obowiązują także dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualne stawki opłat tutaj. Nie ma również potrzeby składania – nowych deklaracji. W roku 2019 nadal będą obowiązywały dotychczasowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: pojemnik/worek żółty: papier, metale, tworzywa...

3 stycznia 20193 stycznia 2019by
Projekt „Założenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy”
Wpis

Projekt „Założenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy”

Projekt „Założenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy” obejmuje prace zmierzające do stopniowej rewaloryzacji zieleni na terenie przy ul. Unii Lubelskiej. Po wcześniejszych wycinkach starych, zniszczonych drzew, w październiku br. w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostało posadzonych 90 nowych drzew obejmujących...

27 grudnia 201827 grudnia 2018by
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2019
Wpis

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Uprzejmie informujemy, że firmy odbierające odpady komunalne rozpoczęły dostarczanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na rok 2019. Właściciele nieruchomości winni otrzymać harmonogramy do końca roku 2018. Jeśli nie otrzymają Państwo harmonogramu prosimy o bezpośredni kontakt z firmami obsługującymi Państwa nieruchomość: Obsługę poszczególnych sektorów zapewniają: OSIEDLA I SEKTORY Sektor II (Osiedle Nowy Fordon, Osiedle Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście) Sektor III (Osiedle...

27 grudnia 201827 grudnia 2018by
ODTWARZANIE ZADRZEWIEŃ PRZYULICZNYCH W BYDGOSZCZY
Wpis

ODTWARZANIE ZADRZEWIEŃ PRZYULICZNYCH W BYDGOSZCZY

Miasto Bydgoszcz w 2018 r.  uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu  na realizację zadania pn. „Odtwarzanie zadrzewień przyulicznych w Bydgoszczy”. Odbudowa alei przyulicznych jest realizowana już od 2002 r. W tym okresie udało się odtworzyć wiele alei śródmiejskich. Zadanie w 2018 r. polegało na uzupełnianiu drzewostanu w obrębie ulic:...

21 grudnia 201821 grudnia 2018by
Kolejna rzeźba w pni drzewa
Wpis

Kolejna rzeźba w pni drzewa

Kilka lat temu w Bydgoszczy, za sprawą artysty Pana Zbyszko Piwońskiego, nadano nową funkcję pniom obumarłych drzew. Wykonano z nich rzeźby, które cieszą się nieprzerwanym zainteresowaniem do dziś. W 2018 r. w bydgoskim Magistracie, zrodził się pomysł wykonania kolejnej rzeźby w obumarłym pniu klona zwyczajnego (odm. czerwonolistnej), znajdującym się przy ul. Staszica. Drewno tego gatunku...

19 grudnia 201819 grudnia 2018by
Mała Forma Sceniczna 2019
Wpis

Mała Forma Sceniczna 2019

Informujemy, że coroczny konkurs ekologiczny Mała Forma Sceniczna zostanie zorganizowany w II połowie lutego 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące daty, godziny i miejsca zostaną przekazane Państwu na początku stycznia 2019 roku w piśmie wraz z formularzem zgłoszeniowym i regulaminem. Dodatkowe informacje: Przedmiotem konkursu będzie prezentacja o charakterze ekologicznym: Piosenki, wiersza lub małej inscenizacji – przedszkola,...

17 grudnia 201817 grudnia 2018by