Bydgoski Grant Ekologiczny – nabór zgłoszeń
Wpis

Bydgoski Grant Ekologiczny – nabór zgłoszeń

Przed nami kolejna edycja Bydgoskiego Grantu Ekologicznego. Do 10 marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie działań ekologicznych mogą składać przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia i rady osiedli. Gran przyznawany jest dla przedsięwzięć, inicjatyw, warsztatów i konkursów związanych z kształtowaniem poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, jego ochroną, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju...

27 stycznia 202027 stycznia 2020by
Czy muszę składać deklarację?
Wpis

Czy muszę składać deklarację?

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi informuje, że złożenie nowej deklaracji jest wymagane wyłącznie w przypadku zmiany informacji podanych wcześniej, np. jeśli zmieniła się liczba mieszkańców. Jeżeli mieszkasz w bloku lub kamienicy zgłoś zmianę zarządcy Twojej nieruchomości. Właściciele domów jednorodzinnych muszą sami wysłać deklarację pocztą lub złożyć ją w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Wojska...

17 stycznia 202017 stycznia 2020by
Obowiązek rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające odpady komunalne.
Wpis

Obowiązek rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające odpady komunalne.

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy przypomina o obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne. Zgodnie z art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 1)   Podmiot zbierający odpady komunalne jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 2)   Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia...

15 stycznia 202015 stycznia 2020by
Choinki – odbiór odpadów
Wpis

Choinki – odbiór odpadów

Odbiór choinek w zabudowie wielorodzinnej realizowany będzie w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz w terminach odbioru odpadów „Bio” W zabudowie jednorodzinnej choinki będą odbierane w terminach odbioru odpadów „Bio”, a szczególnych wypadkach w terminach odbioru odpadów zmieszanych.    

8 stycznia 20208 stycznia 2020by
Nowe zasady segregacji odpadów w Bydgoszczy – pytania mieszkańców
Wpis

Nowe zasady segregacji odpadów w Bydgoszczy – pytania mieszkańców

W związku ze zmianami mieszkańcy mają wiele pytań. Zebraliśmy odpowiedzi na te, które powtarzają się najczęściej. 1.Gdzie znajdę informację, jak segregować odpady? szczegółowe informacje można znaleźć na stronie czystabydgoszcz.pl tu także działa wyszukiwarka odpadów do skrzynek mieszkańców trafiają ulotki informacyjne. Podobne informacje umieszczą także na swoich tablicach administratorzy budynków. wątpliwości dotyczące pojemności pojemników, rozstawienia i...

3 stycznia 20208 stycznia 2020by
Harmonogramy na rok 2020
Wpis

Harmonogramy na rok 2020

Uprzejmie informujemy,że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2020 są obecnie dostarczane do mieszkańców. Aktualne harmonogramy są także dostępne na naszej stronie w zakładce ODPADY KOMUNALNE/HARMONOGRAMY.  Na bieżąco są one aktualizowane i uzupełniane. W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z firmą wywozową obsługującą Państwa nieruchomość lub inspektorem Urzędu Miasta Bydgoszczy odpowiedzialnym...

31 grudnia 201931 grudnia 2019by
Mała Forma Sceniczna
Wpis

Mała Forma Sceniczna

Miasto Bydgoszcz przy współpracy z Pałacem Młodzieży ogłasza kolejną edycję konkursu na „Małą Formę Sceniczną” o tematyce ekologicznej. Przedmiotem konkursu jest prezentacja przedstawienia (małej formy scenicznej) o charakterze ekologicznym lub nagranie filmu ekologicznego (spotu, teledysku). Szczegóły tutaj

31 grudnia 201931 grudnia 2019by
Nowe zasady segregacji – wskazówki dla mieszkańców
Wpis

Nowe zasady segregacji – wskazówki dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2020 r. odpady dzielimy na pięć frakcji. Zanim wrzucisz odpady do odpowiedniego pojemnika, pamiętaj: – opróżnij opakowanie z resztek żywności, – odpady bio i szkło wyrzucaj bez worków – odkręć metalowe i plastikowe nakrętki (nie musisz zdzierać etykiet) – zgnieć plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca). Gdzie wrzucamy śmieci, które...

10 grudnia 201910 grudnia 2019by
Uwaga przedsiębiorcy – wpis do BDO
Wpis

Uwaga przedsiębiorcy – wpis do BDO

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które: wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów; wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony,...

6 grudnia 20196 grudnia 2019by
Ruszyły zapisy na szkolenia z zakresu jakości powietrza!
Wpis

Ruszyły zapisy na szkolenia z zakresu jakości powietrza!

Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie edukacji ekologicznej – nauczycieli, organizacje pozarządowe, media oraz wszystkich aktywnych społecznie. Zapisy potrwają do 31 grudnia. Liczba miejsc ograniczona. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do propagowania postaw ekologicznych w szerszych kręgach, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ruszyły zapisy na szkolenie dla animatorów edukacji...

5 grudnia 20195 grudnia 2019by